24.04.’23

Interested?

More information
NL
Tags: geriatric, rehabilitation, older people, gerontology, geriatrie, revalidatie

Description

Drs. Edwin Duijn rondt binnenkort zijn doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit van Brussel af met de titel: 'Rotator cuff tears: anatomy, imaging and clinical evaluation'. Verder combineert hij zijn wetenschappelijk onderzoek met een aanstelling als docent anatomie-dissectie (geneeskunde, VUB), is hij werkzaam als manueel therapeut én werkt hij reeds jaren als echografist. Zijn specifieke interesse gaat uit naar echografie van de schouder. Als gastspreker op dit congres legt hij de focus op het gebruik van echografie als diagnostisch tool bij schouderaandoeningen bij oudere patiënten en wordt ook de link naar de revalidatie besproken.

Prof. Dr. Eva Swinnen werkt als professor neurologische revalidatie en revalidatietechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de interuniversitaire master neurologische revalidatie. Als onderzoeker legt zij de focus op looprevalidatie bij neurologische patiënten. Prof. Dr. Swinnen zal een uiteenzetting geven over de revalidatie van stroke patiënten, alsook haar expertise als lid van de Brussels Human Brubotics Research Center delen over het gebruik van technologie bij oudere patiënten.

Dhr. Jo De Clercq, afgestudeerd als kinesitherapeut, is werkzaam als expert comfort zorg en zorg innovatie in het Woonzorgtnet Dijleland. Naast een uiteenzetting over dementie, paratonie en sensomotorische integratie therapie, zal ook de link naar de praktijk uitvoerig gedemonstreerd worden met als focus het therapeutisch positioneren van bedlegerige ouderen.

Dra. Margreet van Dijk werkt momenteel als doctoraatsonderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. Afgestudeerd als kinesitherapeut ligt de focus van haar onderzoek op krachttraining bij de geriatrische patiënt, waarrond zij reeds verschillende workshops en lezingen over gegeven heeft. Verder is ze lid van de International Association of Physical Therapists working with Older People. Tijdens dit symposium legt zij de focus op krachttraining, meer bepaald op de praktische implementatie van krachttraining en het omgaan met hoge intensiteit van krachttraining bij ouderen.

Dhr. Gerrit Hens is een kinesitherapeut en manueel therapeut bij Kinecoach in Herentals. Gerrit verdiepte en specialiseerde zich gedurende 4 jaar in Blood Flow Restriction. Door het volgen van bijscholingen en overleggen met internationale experts verwierf hij de nodige expertise over dit onderwerp. Zijn implementatie van BFR in de klinische praktijk is niet alleen innoverend maar ook inspirerend. De deskundigheid van Gerrit Hens garandeert een evidence & practice based opleiding.

Mevr. Julie Meurrens werkt als als voltijds stafmedewerker voor het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) waar ze voornamelijk werkt rond valpreventie in de thuissetting en verantwoordelijke is voor de Week van de Valpreventie en de opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’. Zowel de theoretische toelichting van de richtlijn Valpreventie als de link naar het werkveld zal tijdens dit congres door Julie gecoverd worden.

Drs. Jeroen Demarteau is onderzoeker en docent aan de SOMT University of Physiotherapy, Nederland. Hij is afgestudeerd als kinesitherapeut met specialisatie geriatrie. Reeds vele jaren geeft hij workshops rond houdingsafwijkingen bij ouderen en vallen en valpreventie. Deze hands-on benadering, waarbij verder wordt gebouwd op de theoretische omkadering door Julie Meurrens, zal zich focussen op het praktische aspect van valtraining en valpreventie.

Prof. Dr. Lode Sabbe is afdelingshoofd ergotherapie en operationeel manager Smart Place Rehabilitation in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit zijn expertise op het gebied van neurocognitieve en fysieke revalidatie, past hij actief nieuwe innovatieve manieren toe om de revalidatie van ouderen te optimaliseren. Het gebruik van Virtual en Augmented Reality platforms is een van de voornaamste interessegebieden waar prof. dr. Lode Sabbe in onderzoek de nadruk op legt. Prof. Dr. Sabbe zal de focus leggen op ouderen en preventie, revalidatie en augmentatie technologie. Ook demo's van technologische applicaties zullen aan bod komen.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
24.04.2023
Location

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan , 103
1090 Jette

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.