24.04.’23

Interested?

More information
NL
Tags: geriatric, rehabilitation, older people, gerontology, geriatrie, revalidatie

Description

Drs. Edwin Duijn rondt binnenkort zijn doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit van Brussel af met de titel: 'Rotator cuff tears: anatomy, imaging and clinical evaluation'. Verder combineert hij zijn wetenschappelijk onderzoek met een aanstelling als docent anatomie-dissectie (geneeskunde, VUB), is hij werkzaam als manueel therapeut én werkt hij reeds jaren als echografist. Zijn specifieke interesse gaat uit naar echografie van de schouder. Als gastspreker op dit congres legt hij de focus op het gebruik van echografie als diagnostisch tool bij schouderaandoeningen bij oudere patiënten en wordt ook de link naar de revalidatie besproken.

Prof. Dr. Eva Swinnen werkt als professor neurologische revalidatie en revalidatietechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de interuniversitaire master neurologische revalidatie. Als onderzoeker legt zij de focus op looprevalidatie bij neurologische patiënten. Prof. Dr. Swinnen zal een uiteenzetting geven over de revalidatie van stroke patiënten, alsook haar expertise als lid van de Brussels Human Brubotics Research Center delen over het gebruik van technologie bij oudere patiënten.

Dhr. Jo De Clercq, afgestudeerd als kinesitherapeut, is werkzaam als expert comfort zorg en zorg innovatie in het Woonzorgtnet Dijleland. Naast een uiteenzetting over dementie, paratonie en sensomotorische integratie therapie, zal ook de link naar de praktijk uitvoerig gedemonstreerd worden met als focus het therapeutisch positioneren van bedlegerige ouderen.

Dra. Margreet van Dijk werkt momenteel als doctoraatsonderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. Afgestudeerd als kinesitherapeut ligt de focus van haar onderzoek op krachttraining bij de geriatrische patiënt, waarrond zij reeds verschillende workshops en lezingen over gegeven heeft. Verder is ze lid van de International Association of Physical Therapists working with Older People. Tijdens dit symposium legt zij de focus op krachttraining, meer bepaald op de praktische implementatie van krachttraining en het omgaan met hoge intensiteit van krachttraining bij ouderen.

Dhr. Gerrit Hens is een kinesitherapeut en manueel therapeut bij Kinecoach in Herentals. Gerrit verdiepte en specialiseerde zich gedurende 4 jaar in Blood Flow Restriction. Door het volgen van bijscholingen en overleggen met internationale experts verwierf hij de nodige expertise over dit onderwerp. Zijn implementatie van BFR in de klinische praktijk is niet alleen innoverend maar ook inspirerend. De deskundigheid van Gerrit Hens garandeert een evidence & practice based opleiding.

Mevr. Julie Meurrens, bewegingswetenschapper, werkt als voltijds stafmedewerker voor het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) waar ze voornamelijk werkt rond valpreventie in de thuissetting en verantwoordelijke is voor het Vlaams Otago oefenprogramma en het Expertennetwerk Valpreventie, bestaande uit meer dan 100 experten valpreventie die in het werkveld staan. Zowel de theoretische toelichting van de richtlijn Valpreventie als de link naar het werkveld zal tijdens dit congres door Julie gecoverd worden.

Drs. Jeroen Demarteau is onderzoeker en docent aan de SOMT University of Physiotherapy, Nederland. Hij is afgestudeerd als kinesitherapeut met specialisatie geriatrie. Reeds vele jaren geeft hij workshops rond houdingsafwijkingen bij ouderen en vallen en valpreventie. Deze hands-on benadering, waarbij verder wordt gebouwd op de theoretische omkadering door Julie Meurrens, zal zich focussen op het praktische aspect van valtraining en valpreventie.

Prof. Dr. Lode Sabbe is afdelingshoofd ergotherapie en operationeel manager Smart Place Rehabilitation in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit zijn expertise op het gebied van neurocognitieve en fysieke revalidatie, past hij actief nieuwe innovatieve manieren toe om de revalidatie van ouderen te optimaliseren. Het gebruik van Virtual en Augmented Reality platforms is een van de voornaamste interessegebieden waar prof. dr. Lode Sabbe in onderzoek de nadruk op legt. Prof. Dr. Sabbe zal de focus leggen op ouderen en preventie, revalidatie en augmentatie technologie. Ook demo's van technologische applicaties zullen aan bod komen.

De workshops

Per dag verkrijg je een Axxon-accreditatie van 12 NE (navormingseenheden).

De plaatsen voor de workshop zijn steeds beperkt tot 20 deelnemers.

Op het programma

Maandag 24 april - Echografie en de geriatrische schouder

Ontdek samen met Drs. Edwin Duijn, hoe je met echografie het schoudergewricht kan evalueren bij oudere patiënten en krijg waardevolle inzichten in veel voorkomende schouderpathologieën, diagnostische technieken en behandelingsopties. Dankzij hands-on demonstraties en casestudies leer je om de vergaarde kennis toe te passen in een praktische setting.

Dinsdag 25 april - Psychogeriatrie en beroerte

Prof. Dr. Eva Swinnen, verklaart hoe een beroerte (stroke, cerebrovasculaire accident) kan leiden tot een breed scala aan fysieke, cognitieve en emotionele beperkingen. De fysieke revalidatie bij beroertepatiënten is gericht op het maximaliseren van de functionele mogelijkheden en het verbeteren van de levenskwaliteit. Tijdens de sessie bespreek je recente ontwikkelingen en richtlijnen betreffende beroerterevalidatie, waarbij er aandacht wordt gegeven aan predictiemodellen, inclusief mogelijke interventies die patiënten kunnen helpen bij hun herstel en bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Deze sessie, bestaande uit een theorie en praktijkdeel, wilt geeft je een beter begrip van de uitdagingen en mogelijkheden van de revalidatie bij beroertepatiënten en hoe je als zorgverlener kan bijdragen aan het herstelproces van je patiënten.

Jo De Clercq bespreekt de diverse en specifiekere breinnoden van een persoon met gevorderde dementie, wegens de sensomotorische desintegratie waarmee ze allen geconfronteerd worden. Typerend signaalgedrag zoals het naar voor komen van bijvoorbeeld paratonie, zal oorzakelijk vanuit deze visie verklaard worden vanwaaruit ook een 24/7 therapeutische multidisciplinaire aanpak wordt voorgesteld.

Woensdag 26 april - Spierkrachttraining en Blood Flow Restriction bij ouderen

In deze workshop til je jouw expertise op het gebied van spierkrachttraining en blood flow restriction naar een hoger niveau. Als zorgverleners voor ouderen weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de functionaliteit van oudere patiënten te behouden en verbeteren. Hoe belangrijk is spierkracht voor functionaliteit en hoe train je dat specifiek bij oudere personen? Drs. Margreet van Dijk brengt je de evidentie bij voor spierkracht en powertraining bij ouderen. In het praktisch gedeelte ervaar je zelf de oefeningen en leer je hoe je hands-on kunt bijsturen om tot een juist uitvoering te komen. In de namiddag reikt dhr. Gerrit Hens theoretische inzichten en praktische handvaten aan om laagbelastbare oudere patiënten optimaal te belasten d.m.v. Blood Flow Restriction-krachttraining. Bovendien krijg je zelf de kans om aan de slag te gaan met deze inspirerende vorm van kracht- en aerobe training.

Donderdag 27 april - Valpreventie

Benieuwd hoe je de theorie rond valpreventie kan omzetten in de praktijk? Julie Meurrens, medewerker van het Expertisecentrum Val -en Fractuurpreventie Vlaanderen, geeft je meer verduidelijking rond de verschillende valrisicofactoren, hoe je als zorgverlener deze risicofactoren kan evalueren bij oudere personen en welke interventies hiervoor kunnen opgestart worden. Via vraag en antwoord, praktijkvoorbeelden en een casus kom je meer te weten over het belang van valpreventie.

In de namiddag ga je de dojo in om concreet aan de slag te gaan met valtraining voor ouderen. Drs Jeroen Demarteau gebruikt gevechtsporttechnieken om deze valtraining vorm te geven. Deelnemers kunnen gebruikmaken van "GERonTologic simulator pakken" om de training te ervaren als patiënt.

Vrijdag 28 april - Technologische revalidatie voor ouderen

De technologische vooruitgang die geboekt wordt binnen het domein van de revalidatie heeft zijn nut al bewezen aan de hand van toepassingen zoals exoskeletons, virtual reality and gaming. Deze technologische toepassingen kunnen enerzijds de patiënt stimuleren om op een efficiënte en meer zelfstandige basis te revalideren en anderzijds de kwaliteit van het revalidatieproces verbeteren. Ondanks deze technologische ontwikkelingen is het gebruik ervan bij ouderen in de praktijk eerder nog beperkt. Tijdens deze sessie maak je kennis met enkele technologische toepassingen, inclusief hun effectiviteit voor het verbeteren van de mobiliteit van patiënten, en met demo’s van o.a. een gaming app, een exoskeleton voor gangrevalidatie en virtual reality-toepassingen in het Brubotics Rehabilitation Research Center. Prof. Eva Swinnen (VUB-BruBotics Rehabilitation Research Center) en dhr. Lode Sabbe (Smart Space Rehabilitation, Universitair Ziekenhuis Gent) lichten aan de hand van voorbeelden en hands-on demo’s de huidige state-of-the-art-ontwikkelingen toe.

Maandag 24 april - Echografie en de geriatrische schouder

Ontdek samen met Drs. Edwin Duijn, hoe je met echografie het schoudergewricht kan evalueren bij oudere patiënten en krijg waardevolle inzichten in veel voorkomende schouderpathologieën, diagnostische technieken en behandelingsopties. Dankzij hands-on demonstraties en casestudies leer je om de vergaarde kennis toe te passen in een praktische setting.

Dinsdag 25 april - Psychogeriatrie en beroerte

Prof. Dr. Eva Swinnen, verklaart hoe een beroerte (stroke, cerebrovasculaire accident) kan leiden tot een breed scala aan fysieke, cognitieve en emotionele beperkingen. De fysieke revalidatie bij beroertepatiënten is gericht op het maximaliseren van de functionele mogelijkheden en het verbeteren van de levenskwaliteit. Tijdens de sessie bespreek je recente ontwikkelingen en richtlijnen betreffende beroerterevalidatie, waarbij er aandacht wordt gegeven aan predictiemodellen, inclusief mogelijke interventies die patiënten kunnen helpen bij hun herstel en bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Deze sessie, bestaande uit een theorie en praktijkdeel, wilt geeft je een beter begrip van de uitdagingen en mogelijkheden van de revalidatie bij beroertepatiënten en hoe je als zorgverlener kan bijdragen aan het herstelproces van je patiënten.

Jo De Clercq bespreekt de diverse en specifiekere breinnoden van een persoon met gevorderde dementie, wegens de sensomotorische desintegratie waarmee ze allen geconfronteerd worden. Typerend signaalgedrag zoals het naar voor komen van bijvoorbeeld paratonie, zal oorzakelijk vanuit deze visie verklaard worden vanwaaruit ook een 24/7 therapeutische multidisciplinaire aanpak wordt voorgesteld.

Woensdag 26 april - Spierkrachttraining en Blood Flow Restriction bij ouderen

In deze workshop til je jouw expertise op het gebied van spierkrachttraining en blood flow restriction naar een hoger niveau. Als zorgverleners voor ouderen weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de functionaliteit van oudere patiënten te behouden en verbeteren. Hoe belangrijk is spierkracht voor functionaliteit en hoe train je dat specifiek bij oudere personen? Drs. Margreet van Dijk brengt je de evidentie bij voor spierkracht en powertraining bij ouderen. In het praktisch gedeelte ervaar je zelf de oefeningen en leer je hoe je hands-on kunt bijsturen om tot een juist uitvoering te komen. In de namiddag reikt dhr. Gerrit Hens theoretische inzichten en praktische handvaten aan om laagbelastbare oudere patiënten optimaal te belasten d.m.v. Blood Flow Restriction-krachttraining. Bovendien krijg je zelf de kans om aan de slag te gaan met deze inspirerende vorm van kracht- en aerobe training.

Donderdag 27 april - Valpreventie

Benieuwd hoe je de theorie rond valpreventie kan omzetten in de praktijk? Julie Meurrens, medewerker van het Expertisecentrum Val -en Fractuurpreventie Vlaanderen, geeft je meer verduidelijking rond de verschillende valrisicofactoren, hoe je als zorgverlener deze risicofactoren kan evalueren bij oudere personen en welke interventies hiervoor kunnen opgestart worden. Via vraag en antwoord, praktijkvoorbeelden en een casus kom je meer te weten over het belang van valpreventie.

In de namiddag ga je de dojo in om concreet aan de slag te gaan met valtraining voor ouderen. Drs Jeroen Demarteau gebruikt gevechtsporttechnieken om deze valtraining vorm te geven. Deelnemers kunnen gebruikmaken van "GERonTologic simulator pakken" om de training te ervaren als patiënt.

Vrijdag 28 april - Technologische revalidatie voor ouderen

De technologische vooruitgang die geboekt wordt binnen het domein van de revalidatie heeft zijn nut al bewezen aan de hand van toepassingen zoals exoskeletons, virtual reality and gaming. Deze technologische toepassingen kunnen enerzijds de patiënt stimuleren om op een efficiënte en meer zelfstandige basis te revalideren en anderzijds de kwaliteit van het revalidatieproces verbeteren. Ondanks deze technologische ontwikkelingen is het gebruik ervan bij ouderen in de praktijk eerder nog beperkt. Tijdens deze sessie maak je kennis met enkele technologische toepassingen, inclusief hun effectiviteit voor het verbeteren van de mobiliteit van patiënten, en met demo’s van o.a. een gaming app, een exoskeleton voor gangrevalidatie en virtual reality-toepassingen in het Brubotics Rehabilitation Research Center. Prof. Eva Swinnen (VUB-BruBotics Rehabilitation Research Center) en dhr. Lode Sabbe (Smart Space Rehabilitation, Universitair Ziekenhuis Gent) lichten aan de hand van voorbeelden en hands-on demo’s de huidige state-of-the-art-ontwikkelingen toe.

Onze sprekers

Prof. Dr. Eva Swinnen werkt als professor neurologische revalidatie en revalidatietechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de interuniversitaire master neurologische revalidatie. Als onderzoeker legt zij de focus op looprevalidatie bij neurologische patiënten. Prof. Dr. Swinnen zal een uiteenzetting geven over de revalidatie van stroke patiënten, alsook haar expertise als lid van de Brussels Human Brubotics Research Center delen over het gebruik van technologie bij oudere patiënten.

Dra. Margreet van Dijk werkt momenteel als doctoraatsonderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. Afgestudeerd als kinesitherapeut ligt de focus van haar onderzoek op krachttraining bij de geriatrische patiënt, waarrond zij reeds verschillende workshops en lezingen over gegeven heeft. Verder is ze lid van de International Association of Physical Therapists working with Older People. Tijdens dit symposium legt zij de focus op krachttraining, meer bepaald op de praktische implementatie van krachttraining en het omgaan met hoge intensiteit van krachttraining bij ouderen.

Drs. Edwin Duijn rondt binnenkort zijn doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit van Brussel af met de titel: 'Rotator cuff tears: anatomy, imaging and clinical evaluation'. Verder combineert hij zijn wetenschappelijk onderzoek met een aanstelling als docent anatomie-dissectie (geneeskunde, VUB), is hij werkzaam als manueel therapeut én werkt hij reeds jaren als echografist. Zijn specifieke interesse gaat uit naar echografie van de schouder. Als gastspreker op dit congres legt hij de focus op het gebruik van echografie als diagnostisch tool bij schouderaandoeningen bij oudere patiënten en wordt ook de link naar de revalidatie besproken.

Prof. Dr. Lode Sabbe is afdelingshoofd ergotherapie en operationeel manager Smart Place Rehabilitation in het Universitair Ziekenhuis Gent. Vanuit zijn expertise op het gebied van neurocognitieve en fysieke revalidatie, past hij actief nieuwe innovatieve manieren toe om de revalidatie van ouderen te optimaliseren. Het gebruik van Virtual en Augmented Reality platforms is een van de voornaamste interessegebieden waar prof. dr. Lode Sabbe in onderzoek de nadruk op legt. Prof. Dr. Sabbe zal de focus leggen op ouderen en preventie, revalidatie en augmentatie technologie. Ook demo's van technologische applicaties zullen aan bod komen.

Mevr. Julie Meurrens, bewegingswetenschapper, werkt als voltijds stafmedewerker voor het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) waar ze voornamelijk werkt rond valpreventie in de thuissetting en verantwoordelijke is voor het Vlaams Otago oefenprogramma en het Expertennetwerk Valpreventie, bestaande uit meer dan 100 experten valpreventie die in het werkveld staan. Zowel de theoretische toelichting van de richtlijn Valpreventie als de link naar het werkveld zal tijdens dit congres door Julie gecoverd worden.

Drs. Jeroen Demarteau is onderzoeker en docent aan de SOMT University of Physiotherapy, Nederland. Hij is afgestudeerd als kinesitherapeut met specialisatie geriatrie. Reeds vele jaren geeft hij workshops rond houdingsafwijkingen bij ouderen en vallen en valpreventie. Deze hands-on benadering, waarbij verder wordt gebouwd op de theoretische omkadering door Julie Meurrens, zal zich focussen op het praktische aspect van valtraining en valpreventie.

Dhr. Gerrit Hens is een kinesitherapeut en manueel therapeut bij Kinecoach in Herentals. Gerrit verdiepte en specialiseerde zich gedurende 4 jaar in Blood Flow Restriction. Door het volgen van bijscholingen en overleggen met internationale experts verwierf hij de nodige expertise over dit onderwerp. Zijn implementatie van BFR in de klinische praktijk is niet alleen innoverend maar ook inspirerend. De deskundigheid van Gerrit Hens garandeert een evidence & practice based opleiding.

Dhr. Jo De Clercq, afgestudeerd als kinesitherapeut, is werkzaam als expert comfort zorg en zorg innovatie in het Woonzorgtnet Dijleland. Naast een uiteenzetting over dementie, paratonie en sensomotorische integratie therapie, zal ook de link naar de praktijk uitvoerig gedemonstreerd worden met als focus het therapeutisch positioneren van bedlegerige ouderen.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
24.04.2023
Location

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan , 103
1090 Jette

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.