Help, een pulpa-exponatie! Overkappen, amputeren of endo?

11.10.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000077 Nederlands
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Beschrijving

Bij het behandelen van een diepe carieuze laesie loert het gevaar van pulpa-exponatie steeds om de hoek. Eenmaal de pulpa geëxponeerd, zijn er verschillende mogelijkheden, gaande van een directe capping, over partiële of totale pulpotomie, tot een wortelkanaalbehandeling. Wanneer welke optie te kiezen is niet altijd evident, en als de behandeling fout loopt leidt dit vaak tot pijnlijke en vervelende urgenties.

Op gebied van vitale pulpa therapie is er de laatste jaren echter heel wat wetenschappelijke evolutie. Recente inzichten op gebied van pulpa-biologie en dentine-eigenschappen, samen met de ontwikkeling van nieuwe materialen, hebben de mogelijkheden en voorspelbaarheid van vitale pulpatherapie-technieken sterk gewijzigd. Hierdoor kijken we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie dan voorheen, en dienen minder tanden een volledige extirpatie te ondergaan.

Deze cursus gaat in op pulpamanagement in geval van diepe carieuze laesies. We staan stil bij volgende zaken: Hoe en hoeveel cariës dient verwijderd? Wat in geval van exponatie: capping of pulpotomie? Partiële of totale pulpotomie? Of toch maar pulpectomie?

Er wordt ingegaan klinische pulpa-diagnostiek, op indicatiestelling van de verschillende therapieën, op materialen die hierbij gebruikt worden, en op de klinische uitvoering van dit alles. Ook traumatische en iatrogene pulpa-exponatie komt aan bod.

De cursus is theoretisch maar wordt rijkelijk aangevuld en ondersteund met casuïstiek en beeldmateriaal uit de alledaagse praktijk.

Leerdoelen:

  • inzicht hebben in klinische pulpadiagnostiek
  • de biologische principes van de moderne vitale pulpatherapie begrijpen
  • vertrouwd zijn met de indicaties voor (in)directe pulpacapping, partiële en totale pulpotomie, en pulpectomie
  • vertrouwd zijn met de klinische procedure van vitale pulpatherapie

Opmerkingen

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Cursusnummer:
DLLL000077
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Tandheelkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
11.10.2024
Lesgevers:
Maarten Meire
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.