Help, een pulpa-exponatie! Overkappen, amputeren of endo?

11.10.’24

Interested?

More information
° DLLL000077 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Bij het behandelen van een diepe carieuze laesie loert het gevaar van pulpa-exponatie steeds om de hoek. Eenmaal de pulpa geëxponeerd, zijn er verschillende mogelijkheden, gaande van een directe capping, over partiële of totale pulpotomie, tot een wortelkanaalbehandeling. Wanneer welke optie te kiezen is niet altijd evident, en als de behandeling fout loopt leidt dit vaak tot pijnlijke en vervelende urgenties.

Op gebied van vitale pulpa therapie is er de laatste jaren echter heel wat wetenschappelijke evolutie. Recente inzichten op gebied van pulpa-biologie en dentine-eigenschappen, samen met de ontwikkeling van nieuwe materialen, hebben de mogelijkheden en voorspelbaarheid van vitale pulpatherapie-technieken sterk gewijzigd. Hierdoor kijken we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie dan voorheen, en dienen minder tanden een volledige extirpatie te ondergaan.

Deze cursus gaat in op pulpamanagement in geval van diepe carieuze laesies. We staan stil bij volgende zaken: Hoe en hoeveel cariës dient verwijderd? Wat in geval van exponatie: capping of pulpotomie? Partiële of totale pulpotomie? Of toch maar pulpectomie?

Er wordt ingegaan klinische pulpa-diagnostiek, op indicatiestelling van de verschillende therapieën, op materialen die hierbij gebruikt worden, en op de klinische uitvoering van dit alles. Ook traumatische en iatrogene pulpa-exponatie komt aan bod.

De cursus is theoretisch maar wordt rijkelijk aangevuld en ondersteund met casuïstiek en beeldmateriaal uit de alledaagse praktijk.

Leerdoelen:

  • inzicht hebben in klinische pulpadiagnostiek
  • de biologische principes van de moderne vitale pulpatherapie begrijpen
  • vertrouwd zijn met de indicaties voor (in)directe pulpacapping, partiële en totale pulpotomie, en pulpectomie
  • vertrouwd zijn met de klinische procedure van vitale pulpatherapie

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000077
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
11.10.2024
Lecturers:
Maarten Meire
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.