De rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen

03.09.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA117-buitencontract Nederlands
Tags: Rechtsdomeinen

Beschrijving

Boek 6 BW is op 1 juli gepubliceerd en treedt in werking op 1 januari 2025. De belangrijkste hervorming is ongetwijfeld de afschaffing van de zogenaamde quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. De uitvoeringsagent die voortaan de hulppersoon heet, heeft vele gezichten: de werknemer, de onderaannemer, de bestuurder, de ambtenaar, de vrijwilliger, kortom elkeen die aan de uitvoering van andermans contractuele verbintenis meewerkt. Ook uzelf behoort daar wellicht toe.

In deze sessie gaan Ignace Claeys en Camille Desmet op diverse aspecten van deze nieuwe regeling in. De sprekers schreven ook al een uitgebreide bijdrage hierover in het Rechtskundig Weekblad van juni (2024).

Ze zullen achtereenvolgens bespreken:

  • hoe de nieuwe regeling algemeen in elkaar steekt en hoe ze zich verhoudt ten aanzien van de (voortaan toegelaten) samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid,
  • wie zoal in aanmerking komt voor het statuut van de hulppersoon,
  • met welke andere regels de nieuwe aansprakelijkheidsregel is te combineren, zoals deze inzake de aansprakelijkheid van werknemers en bestuurders,
  • hoe de nieuwe regels in de tijd werken,
  • ...

Een aantal praktijkgevallen passeert ook uitgebreid de revue.

Programma

17.30 u: Ontvangst en registratie

18.00 u: De rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen, door Prof. dr. Ignace Claeys en Mr. Camille Desmet

19.45 u: Mogelijkheid tot vragen

20.00 u: Einde

Cursusnummer:
GA117-buitencontract
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
03.09.2024
Lesgevers:
Ignace Claeys
Camille Desmet
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Locatie

Auditorium F

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.