De rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen

03.09.’24

Interested?

More information
° GA117-buitencontract NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Boek 6 BW is op 1 juli gepubliceerd en treedt in werking op 1 januari 2025. De belangrijkste hervorming is ongetwijfeld de afschaffing van de zogenaamde quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. De uitvoeringsagent die voortaan de hulppersoon heet, heeft vele gezichten: de werknemer, de onderaannemer, de bestuurder, de ambtenaar, de vrijwilliger, kortom elkeen die aan de uitvoering van andermans contractuele verbintenis meewerkt. Ook uzelf behoort daar wellicht toe.

In deze sessie gaan Ignace Claeys en Camille Desmet op diverse aspecten van deze nieuwe regeling in. De sprekers schreven ook al een uitgebreide bijdrage hierover in het Rechtskundig Weekblad van juni (2024).

Ze zullen achtereenvolgens bespreken:

  • hoe de nieuwe regeling algemeen in elkaar steekt en hoe ze zich verhoudt ten aanzien van de (voortaan toegelaten) samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid,
  • wie zoal in aanmerking komt voor het statuut van de hulppersoon,
  • met welke andere regels de nieuwe aansprakelijkheidsregel is te combineren, zoals deze inzake de aansprakelijkheid van werknemers en bestuurders,
  • hoe de nieuwe regels in de tijd werken,
  • ...

Een aantal praktijkgevallen passeert ook uitgebreid de revue.

Program

17.30 u: Ontvangst en registratie

18.00 u: De rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen, door Prof. dr. Ignace Claeys en Mr. Camille Desmet

19.45 u: Mogelijkheid tot vragen

20.00 u: Einde

Course number:
GA117-buitencontract
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
03.09.2024
Lecturers:
Ignace Claeys
Camille Desmet
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium F

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.