Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen

Start op 09.03.2023

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Vanhee_2021_Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Beschrijving

Het boekhoud- en jaarrekeningenrecht voor vzw's en stichtingen is geen statisch gegeven maar is voortdurend in beweging.
Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen en actuele topics in het boekhoud- en jaarrekeningrecht voor vzw's en stichtingen. Vooreerst wordt kort stilgestaan bij eventuele wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op boekhoudrechterlijk en jaarrekeningrechterlijk vlak. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van, en waar nodig dieper ingegaan op, de voor vzw's en stichtingen relevante en meest recentste adviezen en individuele beslissingen inzake boekhoudrecht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (periode juli 2021 – juni 2022).
Na deze opleiding bent u weer mee met de boekhoudkundige actualiteit voor vzw’s en stichtingen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich vooreerst tot medewerkers van de financiële diensten van vzw's of stichtingen. Daarnaast is deze opleiding ook bedoeld voor de beroepsbeoefenaars (accountants en bedrijfsrevisoren) en medewerkers van toezichts- en subsidiërende overheden die mee willen zijn met de laatste ontwikkelingen op boekhoudvlak bij vzw’s en stichtingen.

Programma

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 175,00 euro (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie. Het betreft een online opleiding via MS Teams.

Voor BSAE leden wordt een korting van 10% op de deelnamekost voorzien. Deze korting wordt toegepast in het winkelmandje.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be .

Opmerkingen

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Vanhee_2021_Update seminarie: Boekhoudkundige aspecten bij vzw's en stichtingen
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
09.03.2023
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.