(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

De basis voor het beperken van incidenten en de gevolgen ervan

Beschrijving

Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren op te leiden, die enkel de basis voor het inschatten van toxisch en biologische agentia bij incidenten nodig hebben. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in te schatten van toxische en biologische agentia in het kader van incidenten. Het heeft tot doel noodplanning voor en inschatten van risico’s tijdens incidenten en grote branden te ondersteunen. De adviezen van deze specialist moeten ongevallen voorkomen en de gevolgen van een ongeval met toxische en biologische producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft enkel inzicht in 1 opleidingsonderdeel van de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Programma

Partim toxische stoffen:

In het eerste deel van deze module zullen een aantal basisbegrippen uit de toxicologie ingeleid worden ten behoeve van de volgende delen: ingangspoorten van chemische stoffen in het lichaam, factoren die de opname van de stoffen in het lichaam beïnvloeden, verschil toxicokinetiek en toxicodynamiek, verschil tussen stoichastische en deterministische gezondheidseffecten, verschil tussen acute en chronische toxiciteit, begrip LD50

In een tweede deel zal gedoceerd worden over eigenschappen en toxische effecten van een aantal giftige stoffen aan de hand van toxidromen. Hierbij wordt aan de hand van symptomen teruggewerkt naar de klasse van stoffen die de inwerking gaf.

Biomonitoring voor specifieke toxische stoffen worden besproken en praktisch benaderd in voorbeelden.
The usual suspects zoals PCB, dioxine, ea worden besproken in het kader van milieutoxicologie waar de focus ligt op de persistente en accumulerende stoffen.


Partim biologische agentia:

Een inleiding m.b.t. biologische agentia wordt gegeven: micro-organismen, opnamewegen, ingangspoorten, effecten, preventie, bestrijding, agentia gebruikt in bioterreur. Specifieke problemen uit de bioterreur worden besproken: voorstellen van de ‘big six’ (pokken, pest, botulisme, anthrax, hemorragische koorts, tularemie) en scenario’s met aandacht voor etiologie, diagnostiek, ziektebeeld, preventie, indijking, bioterreursituering. Tenslotte wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot microbiologische laboratoria en de inperkingsmaatregelen besproken.

Nadien wordt een modus operandi voorgesteld bij incidenten met biologische agentia. Specifiek zal aandacht gaan naar mogelijkheden tot praktische gevaarsinschatting, persoonlijke bescherming, bepaling effectgebieden en meting.

Studieomvang: 4 studiepunten

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
03.02.2025
Lesgevers:
Koen Desmet, Adrian Covaci, Jonathan Jouret, Filip Lemière, Peter Lodewyckx

Vera Meynen, Katrien Michiels, Jaak Van Gils, Steven Verberckmoe,s Frederik Vercruysse
Locatie

Campus Drie Eiken (beperkt), Campus VESTA (grootste gedeelte van de lessen)

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.