Wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° SAG2024 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De micro-credential "Systeem Aarde: geologie" is relevant voor professionals en geïnteresseerden in aardwetenschappen. Het programma biedt diepgaand inzicht in de Aarde, inclusief kern- en manteldynamica, platentektoniek en evolutie van de biosfeer. De bespreking van de biosfeer-evolutie en paleogeografie verschaft mede inzicht in de relatie tussen geologische processen en levensontwikkeling, wat waardevol is voor professionals in milieukwesties en biodiversiteit. De tweedaagse veldstage en behandeling van Belgische geologie zijn praktisch en direct toepasbaar waarbij de deelnemers terreinvaardigheden kunnen ontwikkelen. De interactieve begeleiding en toegankelijkheid maken de micro-credential verder geschikt voor een breed publiek.

Inhoud

  • Deel 1: Hoe werkt de Aarde ? Gefractioneerde condensatie en accretiemodellen. Oorsprong van de Aarde en de Maan. De boodschap van meteorieten en kometen. Vergelijkende planetologie. De grote dynamische cellen van de Aarde en hun interactiesferen. Dynamica van kern en mantel. Over koude platen, hot spots en vulkanen. Van Geosynclinale naar platentektoniek (met oefening).
  • Deel 2: Tweedaagse veldstage (éénmalig) Contactname met de Aardwetenschappen, op het veld : helpen vragen formuleren. Kaderen van het studiegebied in de geologie van België. De Hercynische orogenese. Een sedimentair bekken in geodynamisch en paleogeografisch perspectief: ontstaan, evolutie en epiloog. Kennismaking met gesteenten, mineralen, fossielen en bodems. Gesteentevervormingen. Verband tussen landschap en substraat. Basisinstrumenten van de veldgeoloog en geograaf. Veiligheidsvoorschriften.
  • Deel 3: Evolutie van de Biosfeer Inleiding tot de absolute en relatieve datering: principes en methodes. De geologische tijdsschaal. Inleiding tot de biosfeerevolutie: basisbegrippen en algemene bouwplannen. Het ontstaan van het leven: feiten en hypothesen. De evolutie van de geosfeer, atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer tijdens het Archeaan, Proterozoïcum en Fanerozoïcum. Globale paleogeografie.

Voorkennis

Basiskennis van de wetenschappen, op het peil van het hoger middelbaar onderwijs.

Leerresultaten

  • Deelnemers hebben een grondig inzicht in de werking van de planeet Aarde, inclusief de interactie tussen de geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, en biosfeer.
  • Deelnemers begrijpen de oorsprong van de Aarde, kern- en manteldynamica, platentektoniek, en de evolutie van de biosfeer.
  • Deelnemers hebben kennis van de fysica van de kern, mantel, en lithosfeer, wat de basis legt voor vakken zoals geofysica, structurele geologie, en mariene geologie.
  • Deelnemers kunnen de Aardse componenten relativeren door vergelijkingen met andere planeten.
  • Deelnemers hebben de groei en revoluties in geologische concepten kunnen volgen, waardoor ze de weg naar toekomstige ontdekkingen kunnen begrijpen.
  • Deelnemers hebben kennis gemaakt met de evolutie van het leven, inclusief de grote stappen in deze evolutie en het ritme ervan in relatie tot de Aarde.
  • Deelnemers hebben praktische terreinervaring opgedaan als veldgeoloog.

Praktische organisatie

Het curriculum omvat een combinatie van hoorcolleges en een excursie, waardoor deelnemers een evenwichtige leerervaring krijgen tussen theoretisch begrip en praktische toepassing. Het gebruik van digitale platforms, zoals het Ufora-platform, maakt studiemateriaal en interactieve ondersteuning, toegankelijk op afstand. Dit vergemakkelijkt de combinatie van werken en leren. De tweedaagse veldstage, als onderdeel van het programma, biedt directe terreinervaring. Deze praktische benadering is vooral waardevol voor professionals in het geologisch werkveld. Het gebruik van relevante literatuur biedt een diepgaand begrip en verdieping van de behandelde onderwerpen.

Locatie

Faculteit Wetenschappen, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S12, Auditorium 1.

Cursusnummer:
SAG2024
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
15.10.2024
Lesgevers:
David Van Rooij
Stephen Louwye
Contactpersoon:
ipvw.ices@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.