Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

Krijg meer inzicht in de fundamentele basis van wiskunde en versterk je onderwijsvaardigheden.

Beschrijving

Deze micro-credential biedt een uitgebreide, fundamentele benadering van de belangrijkste wiskundige concepten die nodig zijn voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Het accent ligt op het begrijpen van de kernconcepten, in plaats van alleen maar de(computationele) technieken te beheersen. Dit vak biedt leerkrachten die reeds wiskunde geven in de derde graad van het secundair onderwijs de kans om hun vaardigheden aan te scherpen, hun kennis op te frissen en te verdiepen, zodat ze beter in staat zijn om wiskunde op een begrijpelijke en enthousiasmerende manier uit te leggen aan hun leerlingen.

Doelgroep: leerkrachten wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs of personen die minstens een voldoende geachte bekwaamheid hebben en de overstap naar het onderwijs willen maken.

Programma

In dit vak zullen we inhoudelijk werken rond 4 modules, die gebaseerd zijn op de hoofdrubrieken in het leerplan aso (vvkso):

1. Analyse
2. Meetkunde
3. Lineaire algebra (incl. complexe getallen)
4. Kansrekenen, statistiek en combinatoriek.

Voor elk van die modules voorzien we telkens nieuwe theoretische informatie (verdieping), oefeningen die de studenten moeten oplossen en een lijst van topics waaruit studenten een keuze kunnen maken om dan in de loop van het jaar zelf een aantal lessen te geven aan hun medestudenten.
Tijdens de theorie gaan de docenten door de leerstof die aan bod komt in de latere jaren van het middelbare onderwijs, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op het conceptuele aspect (eerder dan het computationele). Zo zal bijvoorbeeld eerder de definitie en betekenis van een limiet (zoals de afgeleide) bekeken worden, dan wel de regels om een limiet uit te kunnen rekenen. Op deze manier wordt er geprobeerd om ook het creatieve aspect binnen de wiskunde te belichten, waardoor leerkrachten in zekere zin een vogelperspectief op de leerstof zullen krijgen.
Oefeningensessies zullen een combinatie zijn van uitgewerkte voorbeelden (door de docenten), en opgaven die de studenten (al dan niet in groep) dienen uit te werken.
Bij het geven van de seminaries (door de studenten) zal er voornamelijk aandacht besteed worden aan het gebruik van de juiste notaties, het hanteren van de correcte terminologie en het noteren aan bord (handschrift + gebruik van bordschema's). Dit deel zien we als een mogelijkheid tot verbreding, omdat studenten via deze presentaties in contact komen met een aantal onderwerpen per module die ook kunnen afgesteld worden op eigen interesse, of lacunes in de achtergrondkennis.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
David Eelbode en Stijn Symens
Locatie

Universiteit Antwerpen

Campus Groenenborger en/of Campus Middelheim

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.