Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_SM2.24 Nederlands
Tags: Kinderen

Beschrijving

De cursus 'Schrijfmotoriek' bestaat uit 2 modules. Beide modules hebben een afzonderlijke inschrijving, maar Module 1 dient gevolgd te zijn als voorwaarde om te kunnen registreren voor Module 2.

Veel kinderen hebben schrijfmoeilijkheden, cijfers in de literatuur variëren van 6-50%. En dit zijn cijfers van voor de Corona epidemie!

Soepel, vlot en leesbaar schrijven is enorm belangrijk voor het leren. Want als je soepel kunt schrijven, is je werkgeheugen vrij voor de inhoud van de uit te voeren taak. Maar wat is nu de oorzaak van al die schrijfmoeilijkheden en hoe kan je een kind effectief en optimaal begeleiden met transfer naar de schoolsituatie wanneer een kind een motorisch schrijfprobleem heeft?

Daarvoor werd Module 1 (basis) en Module 2 (verdieping) ontwikkeld.

Binnen Module 1 (1 dag 'on campus') worden de nieuwste inzichten m.b.t. (leren) schrijven vanuit de wetenschap naar de praktijk vertaald. De basisprincipes die van belang zijn tijdens het klinisch redeneren (Modellen, HOACII en ICF-CY) worden grondig doorgenomen evenals de principes van motorisch leren.

In deze Module 2 (2 gespreide 'on campus' dagen) leer je klinisch redeneren bij een kind met schrijfproblemen waarbij alle stappen in dit proces aan bod komen. We bespreken tevens linkshandigheid, het kunnen uitvoeren van een taakanalyse en het opmaken van een behandelstrategie die aansluit bij het maximale vaardigheidsniveau (gebaseerd op principes van motorisch leren) van een kind met complexe schrijfmoeilijkheden.

Om een extra verdieping te maken in je eigen leerproces is dag 2 van Module 2 een interactieve intervisiedag. Vooraf aan deze dag lever je samen met twee andere deelnemers één gezamelijke casus, incl. videobeelden en leervragen, in. We bespreken de casuïstiek gezamenlijk binnen een kleine groep tijdens de lesdag. Na deze dag verwerken jullie gezamenlijk de verkregen feedback in de casus zodat een maximaal leerrendement wordt verkregen.

Ter afsluiting van de dag worden de onderwerpen: motivatie en de toename van de digitalisering (voor- en nadelen) besproken.

Na afloop van deze 2-daagse cursus kan je zowel eenvoudige als complexe schrijfproblemen efficiënt en hulpvraaggericht onderzoeken en behandelen volgens recente wetenschappelijke inzichten. De meerwaarde van deze opleiding zit onder meer in de behandeling van een eigen casus, het beantwoorden van je eigen leervragen en de gerichte en intensieve feedback van je collega’s en de lesgevers.

Leerdoelen:

  • Je kan een schrijfprobleem analyseren binnen de dagelijkse praktijk.
  • Je kan cognitieve problemen als onderliggende oorzaak bij kinderen met schrijfproblemen signaleren.
  • Je kan een motorisch schrijfprobleem effectief behandelen en kent de motivatie-principes.
  • Je kan het geleerde toepassen in eigen praktijk inclusief transfer naar school.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, ergotherapeuten en ondersteuners die reeds ACREHAB Schrijfmotoriek Module 1 hebben gevolgd.

Opmerkingen

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (aangevraagd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Opgelet: wanneer u minder dan 5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming, kan enkel een digitale syllabus worden voorzien.

Voor kinesitherapeuten is accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine voor 24 punten (2 lesdagen).

Cursusnummer:
IC_SM2.24
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
27.09.2024
Lesgevers:
Ingrid van Bommel
Barbara De Mey
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.