Architectuur en ontwerp

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° schade2022 Nederlands

Beschrijving

Renovatie en herstelling van bouwwerken kent een groot belang in de bouwpraktijk. Voor residentiële en niet-residentiële gebouwen bedraagt de renovatiesector ongeveer 50% van de jaarlijkse bouwomzet, voor civiele constructies is dit ongeveer 20%.

Beton is een performant en duurzaam materiaal, doch zijn veelzijdig gebruik in de bouwpraktijk vanaf de 20ste eeuw maakt dat er veel bestaande gebouwen en constructies zijn die door intensiteit en aard van gebruik of door het optreden van schade nood hebben aan onderhoud, herstelling en renovatie. Deze opleiding behandelt op systematische wijze de schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies, de schadediagnosetechnieken en -analyse, evenals de producten, systemen en technieken om beton te herstellen. Het doel van de opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen kunstwerken gefundeerd op te lossen.

De opleiding 'Schadediagnose en herstelling van beton - Auscultation et réparation des ouvrages en béton' is een gezamenlijk initiatief van UGent Academie voor Ingenieurs en de Cellule Formation Continuée de ULg. De Franstalige opleiding wordt aangeboden aan de ULg.

Deze opleiding is gehomologeerd door BCCA (Belgian Construction Certification Association) binnen het kader van de procescertificatie van betonherstellingsbedrijven. De erkenning van BCCA van onderhavige opleiding kadert in de aflevering van Procescertificaten (voor meer informatie hieromtrent zie TRA-BPC-560 en PTV-BPC-560-01 - beide documenten zijn publiek raadpleegbaar op www.bcca.be).

Programma

Module 0 Basisbegrippen

Module 0 heeft als bedoeling de basiskennis van de deelnemers op het gebied van betontechnologie en duurzaamheidsaspecten op te frissen en aan te vullen. Begrippen aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

Lesgevers: Elke Gruyaert en Stijn Matthys

Data: 11 en 18 januari 2022

Module 1 Schadefenomenen

In deze module staan de aard, de oorzaken en mechanismen van de diverse schadefenomenen centraal. Enerzijds worden directe aantastingsverschijnselen van beton nader bekeken, anderzijds indirecte betonaantasting door corrosie van wapeningsstaal. In de eerste sessie wordt ook aandacht besteed aan mogelijke ontwerpfouten, en aan acties tijdens uitvoering en verhardingsfase. In de laatste sessie wordt ook de opgave gegeven voor de uit te werken gevalstudie (zie getuigschrift).

Lesgevers: Elke Gruyaert, Stijn Matthys en Kim Van Tittelboom

Data: 25 en 31 januari en 8 februari 2022

Module 2 Schadediagnose

Een correcte schadediagnose is van primordiaal belang om de omvang, aard en oorzaken van betonschade of potentiële betonschade te kennen. Dit vormt tevens de basis voor een later vast te leggen herstellingsstrategie. Deze module heeft als bedoeling de verschillende schadediagnosetechnieken die kunnen gehanteerd worden, te bespreken. Hun toepasbaarheid komt aan bod en bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie tussen schadeoorzaak en meettechniek. In de laatste sessie van deze module worden in het atelier van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek schadediagnosetechnieken gedemonstreerd.

Lesgevers: Mathias Maes, Stijn Matthys, Tim Soetens, Philip Van den Heede en Kim Van Tittelboom, sessie 3 in samenwerking met firma In-Situ

Data: 15 en 22 februari en 8 maart 2022

Module 3 Hersteltechnieken

Module 3 bespreekt de diverse hersteltechnieken die kunnen toegepast worden en gaat uit van de Europese normreeks EN 1504 ‘Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies’. Hierbij komt betonherstel door middel van herstelmortel aan bod in zijn diverse toepassingsvormen: handmatig herstellen, spuitmortel of -beton, en opstorten of aangieten. Daarnaast wordt ingegaan op oppervlaktebeschermsystemen en scheurinjectie. In de voorlaatste sessie van deze module wordt dieper ingegaan op de structurele versterking van constructies, waarbij een aantal mogelijke technieken voorgesteld worden en vervolgens dieper ingegaan wordt op de versterking door middel van uitwendig gelijmde wapening en de versterking met uitwendige voorspanning. Elektrochemische hersteltechnieken komen in de laatste sessie aan bod, met bijzondere aandacht voor de toepassing van kathodische bescherming.

Lesgevers: Stijn Matthys, Dirk Peereman, Bjorn Van Belleghem en Richard Webers

Data: 15, 22 en 29 maart en 19 en 26 april 2022

Module 4 Kwaliteitszorg

De CE-markering en certificatie van producten en uitvoerders voor betonherstelling worden besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op het wettelijk en normatief kader, verzekeringen en verantwoordelijkheden. Technieken om de kwaliteit van betonherstelling te controleren en kwaliteitscontroleprocedures (kwaliteitsketen) komen aan bod.

Lesgever: Benny Broekaert

Datum: 3 mei 2022

Module 5 Capita Selecta

In deze module komen specifieke onderwerpen aan bod, waarbij wordt ingegaan op, betonherstelling in relatie tot monumentenzorg of historische gebouwen (10/05), schadediagnose van betonconstructies na brand (10/05), levensduur afschatting en methodes met partiële factoren voor bestaande constructies (24/05), betonrenovatie in het licht van facility management (beheer van gebouwen en infrastructuur) (31/05) en tot slot herstelling van betonwegen (7/06).

Lesgevers: Emmanuel Annerel, Anne Beeldens, Nico Bécu, Robby Caspeele, Guido Stegen en Danny Verhulst

Data: 10, 24 en 31 mei en 7 juni 2022

Module 6 Cases

Deze module is gericht op de praktijk, waarbij een aantal interessante cases besproken worden. Aan bod komen renovatiedossiers van verschillende aard, onder meer ook in het kader van historische waardevolle gebouwen en bruggen. Per case wordt ingegaan op de aanleiding, de schadediagnose, de afgewogen herstelopties en de gerealiseerde herstelling. Daarnaast wordt er ook tijd voorzien voor het stellen van vragen omtrent onder andere de projectopdracht.

Lesgevers: Erik Hendrickx, Sven Ignoul, Dirk Peereman, Stijn Matthys en Bjorn Van Belleghem

Datum: 14 en 21 juni 2022

Cursusnummer:
schade2022
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.