(De)motiverende behandelstijlen: de zelfdeterminatietheorie in de praktijk

Start op 09.09.2024

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° APB_DVK24 Nederlands
Tags: Levensstijl , Multidisciplinair , Generiek toegankelijke kinesitherapie , Logopedie , Audiologie , Ergotherapie , sport , Kinderen , Inwendige aandoeningen , Ouderen , Aanbod stagementoren UGent

Beschrijving

Motivatie is cruciaal bij het revalideren van je patiënt. Heel vaak worden patiënten gemotiveerd door externe factoren. Motivatie wordt pas duurzaam wanneer een patiënt ook vrijwillig gemotiveerd wordt. Binnen deze nascholing gaan we aan de slag met de 'zelfdeterminatietheorie’, een wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie. Aan de basis van deze theorie liggen drie basisbehoeften die iedereen nodig heeft: autonomie, verbondenheid en competentie. Het bevredigen van de autonomie, de verbondenheid en de competentie van een patiënt zal leiden tot vrijwillige motivatie wat op zijn beurt leidt tot betere uitkomsten op vlak van gedrag, gezondheid en mentaal welzijn. Tijdens de navorming krijg je inzicht in jouw eigen (de)motiverende behandelstijl en krijg je praktische tips om te werken aan een motiverende behandelingsstijl zodat dit toegepast kan worden binnen jouw eigen therapeutische context. Het toepassen van een motiverende behandelingsstijl bij het revalideren van patiënten kan een cruciale rol spelen in het blijvend motiveren van de patiënt, en een gemotiveerde patiënt leidt tot een gemotiveerde therapeut.

Deze lezing werd georganiseerd binnen de activiteiten rond de 'Week van de Kinesitherapeut' dewelke plaats vonden aan UGent en UZ Gent. Deze lezing geldt als een alternatief voor de patiëntenbevraging voor kinesitherapeuten die werkzaam zijn in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. De lezing werd georganiseerd voor kinesitherapeuten actief aan UGent en UZ Gent, maar collega's van andere zorginstellingen of met interesse voor het onderwerp zijn hierop eveneens welkom.

Leerdoelen:

  • De deelnemer kan de zelfdeterminatietheorie uitleggen;
  • De deelnemer kan de zelfdeterminatietheorie toepassen binnen het coachend/behoefteondersteunend behandelen van patiënten;
  • De deelnemer kan de eigen (de)motiverende behandelstijl en het behoefteondersteunend behandelen van patiënten kritisch benaderen.

Doelgroep:

  • Je bent kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, audioloog, sport- en bewegingswetenschapper, sportcoach, personal trainer of hebt interesse in motiverende behandelstijlen;
  • Je werkt hoofdzakelijk als zorgprofessional in een zorginstelling (ziekenhuis, WZC, revalidatiecentrum, etc.);
  • Je bent niet in de mogelijkheid om een patiëntenbevraging te doen.

Opmerkingen

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' cursusdag.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine: aanvraag ingediend als 'Alternatief patiëntenbevraging'.

Cursusnummer:
APB_DVK24
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie, Lichamelijke opvoeding
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
09.09.2024
Lesgevers:
Marieke De Craemer
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.