Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DYPGSE Nederlands
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Geneeskunde

Beschrijving

De postgraduaatsopleiding Seksuologie is een tweejarige, wetenschappelijke opleiding voor actieve clinici die zich wensen te bekwamen in de praktijk van de sekstherapie.

Het algemene doel is om een universitaire opleiding aan te bieden aan klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen uit de klinische praktijk (geestelijke gezondheidszorg en aanverwante werkvelden) om de theorie en praktijk van de seksuologie en sekstherapie aan te leren en te ontwikkelen, verder bouwend op hun bestaande vaardigheden en kennis in hun huidig werkveld.

De doelstellingen van het postgraduaat Seksuologie zijn:

  • Een breed gamma aan evidence-based sekstherapeutische theorieën, modellen en interventies aanleren om een reeks aan seksuele zorgen en klachten, en aan seksualiteit gerelateerde fenomenen te kunnen behandelen. En dit binnen erg diverse doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking of op het autismespectrum)
  • Een multi- of interdisciplinaire samenwerking kunnen nastreven zowel tussen seksuologen met verschillende basisopleidingen, alsook met andere dan de eigen disciplines.
  • Het plannen, uitvoeren en integreren van autonome, creatieve en effectieve sekstherapeutische hulpverlening binnen het eigen specifieke werkveld.
  • Inzichten verwerven in het proces van (niet) veranderen van de cliënt (en diens systeem), en de verschillende onderdelen van de relatie seksuoloog-cliënt(systeem).
  • Onderzoek naar interpersoonlijke processen, invloed en context die klinisch toepasbaar is

Programma

De opleiding bestaat uit twee opleidingsjaren. Beide opleidingsjaren omvatten elk 20 ECTS (=studiepunten), de opleiding kent dus 40 studiepunten in totaal.

Nieuwe inschrijvingen zijn om de 2 jaar mogelijk. Een nieuwe editie start in september 2024.

Het postgraduaat bestaat uit 2 verplichte opleidingsjaren: een basisjaar en een specialisatiejaar.
Elk jaar omvat 5 vakken, die telkens als jaarvak georganiseerd worden.

Elk opleidingsjaar omvat:

  • een theoretisch gedeelte met aandacht voor theoretische concepten, modellen, onderzoek en evidence-based sekstherapeutische technieken.
  • een praktisch gedeelte met aanleren en oefenen van sekstherapeutische vaardigheden tijdens rollenspelen, de vertaling naar de klinische praktijk
  • een deel collectieve supervisie van de sekstherapeutische praktijk, en integratie van evidence-based handelen
  • een deel rond de persoonlijke vorming als sekstherapeut/seksuoloog met integratie van theorie, praktijk en reflectie als seksuoloog aan de hand van casussupervisie en observatie van de gesuperviseerde praktijk van cursisten, reflectie rond de sekstherapeutische relatie, portfolio, persoonlijk werk, en tussentijdse opdrachten

Alle opleidingsdagen (20 per jaar) gaan door op campus UZ Gent en omvatten klinische werkcolleges, vaardigheidstraining, supervisie en seminaries. Aanwezigheid op alle lesactiviteiten is verplicht. Onder voorbehoud van wijzigingen gaan de lessen door op donderdagnamiddag.

Opmerkingen

De onderwijstaal is Nederlands, maar studenten moeten in staat zijn om wetenschappelijke artikels in het Engels te verwerken.

Deze opleiding is in samenwerking met Dunant Academy (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen).

Ter info: Deze opleiding bestaat al enkele jaren, maar sinds 2024 is dit officieel een postgraduaat! Dezelfde expertise en kwaliteit, maar een nog sterkere erkenning.

Contact

Voor meer informatie of bij interesse in de opleiding kan u contact opnemen met prof. dr. Guy T'Sjoen door een e-mail te sturen naar centrumsege@uzgent.be

Cursusnummer:
DYPGSE
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.