Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0047000 Nederlands
Tags: veiligheidskunde, preventie

Opleiding tot preventieadviseur die voldoet aan de wettelijke vereisten volgens de codex over het welzijn op het werk.

Beschrijving

Al meer dan 30 jaar organiseert de Universiteit Antwerpen opleidingen in veiligheidskunde.

Deze aanvullende opleiding voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit twee modules, een multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1. Deze opleiding richt zich in de eerste plaats naar kandidaat-preventieadviseurs. Ook kwaliteitsmanagers, veiligheidsconsultants, milieucoördinatoren, ergonomen, SHE engineers, operation managers, ingenieurs, ambtenaren veiligheid en andere professionals in het brede domein van welzijn op het werk zullen hun gading vinden in deze brede opleiding. Wil je graag een master volgen in veiligheid? Ga dan zeker eens kijken bij de master veiligheidswetenschappen.

De combinatie van theoretische en praktische lessen biedt een volledige kijk op het welzijns- en preventiebeleid. De sterke verankering met het bedrijfsleven wordt bereikt door het inschakelen van externe lesgevers en de organisatie van verschillende bedrijfsbezoeken in het tweede opleidingsjaar.

Programma

Het postgraduaat is modulair opgebouwd zoals omschreven in de Codex boek II titel 4 over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur.

Het postgraduaat bestaat uit twee modules:

  • een basismodule (multidisciplinaire basisvorming)
  • een specialisatiemodule (multidisciplinaire specialisatie niveau 1)

De basismodule omvat minstens 120 lesuren verdeeld over 3 grote vakken:

  • Juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid
  • Medische aspecten van veiligheid
  • Technische aspecten van veiligheid

De specialisatiemodule omvat minstens 280 lesuren verdeeld over 3 grote vakken:

  • Organisatie
  • Techniek
  • Mens

Het volledige traject wordt afgewerkt op twee academiejaren. De basismodule start midden september en eindigt eind februari van hetzelfde academiejaar. De specialisatiemodule start in maart en eindigt eind juni van het volgend academiejaar. In juli en augustus wordt een pauze ingelast en zijn er geen lessen. Onder studieprogramma vindt u een voorbeeldrooster.

Deelnemers met een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of attest multidisciplinaire basisvorming worden vrijgesteld van de basismodule.

Opmerkingen

Er zijn geen lessen tijdens de kerst- en paasvakantie, in juli en augustus en op de wettelijke Belgische feestdagen.

Cursusnummer:
P0047000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
Het postgraduaat preventieadviseur doet beroep op lesgevers met verschillende achtergronden uit diverse sectoren. Ze zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen, interne en externe diensten, overheidsinstanties, bedrijven of instellingen met een specialisatie in welzijn en veiligheid. De rijke beroepservaring van de lesgevers betekent een grote meerwaarde voor deze opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt geborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de academisch verantwoordelijke dr. Kelly Reyniers, Faculteit Rechten.

Elk vak heeft een titularis, die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Dit gebeurt in samenwerking met de opleidingscoördinator die instaat voor het goede verloop van de lessen gedurende het volledige traject.
Contactpersoon:
Preventieadviseur.nexus@uantwerpen.be
Locatie

Lessen gaan door op de Stadscampus of eventueel op Campus Drie Eiken.

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.