Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0044000 Nederlands

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede 'situational awareness' en een snelle besluitvorming zijn essentieel in het vermijden van een verdere escalatie en in het beheersen van de crisis en de schade. De opleiding postgraduaat rampenmanagement (PRGM) geeft vanuit onderzoek en praktijk een beeld van hedendaagse principes en technieken.

Beschrijving

De kernpunten van de opleiding zijn:

 • een focus op operationele functionaliteit in een multidisciplinair kader
 • empirische en theoretische onderbouwing
 • een lerend netwerk van academici en praktijkbeoefenaars

​Na het doorlopen van deze opleiding:

  • Ben je in staat om multidisciplinair te denken en kan je een incident in een breder kader plaatsen.
  • Kan je tijdens een rampsituatie met behulp van de aangeleerde technieken op een correcte wijze communiceren.
  • Kan je tijdens een crisissituatie vergaderingen leiden, tot gezamenlijke besluitvorming komen en een opvolging van het actieplan voorzien
  • Kan je een risicoanalyse uitwerken, toepassen en evalueren.
  • Ben je op de hoogte van de aspecten van de internationale hulpverlening.
  • Analyseer je een aspect van de grootschalige hulpverlening ten gronde en kan je er een eindwerk overschrijven met beleidsaanbevelingen.

Programma

Het programma wordt opgedeeld in 10 afzonderlijke modules, elk onder de verantwoordelijkheid van een titularis. Elke module telt 4 studiepunten, behalve de module “Eindwerk en rampoefening”. Deze telt voor 8 studiepunten.

De verplichte modules zijn:

 • Module 1: Eindwerk en rampoefening (15 contacturen, 8 studiepunten)
 • Module 2: Algemeen kader en wetgeving (52 contacturen)

De keuzemodules in het academiejaar 2021-2022 zijn:

 • Module 4: Crisiscommunicatie (49 contacturen)
 • Module 5: Informatiemanagement (47 contacturen)
 • Module 6: Management & DIR CP-OPS (58 contacturen)
 • Module 8: Psychosociale hulpverlening (22 contacturen)
 • Module 9: Risicobeheer massamanifestaties (48 contacturen)
 • Module 10: Humanitaire operaties (56 contacturen)

De andere modules (maar niet aangeboden in het academiejaar 2020-2021) zijn:

 • Module 3: Medische technieken (52 contacturen)
 • Module 7: Technologische rampen (53 contacturen)

Voor meer inhoudelijke informatie over elke module apart kan je terecht op deze webpagina's.


Opmerkingen

 • Om het getuigschrift postgraduaat in het rampenmanagement succesvol af te ronden dien je 20 studiepunten te behalen, binnen 5 academiejaren na aanvang, waarvan de module algemeen kader en wetgeving (4sp.) en de module eindwerk en rampoefening (8sp.) verplicht zijn. Je kan voor de resterende 8 studiepunten kiezen uit de andere modules. Het is eveneens mogelijk om alle modules te volgen.
 • Met uitzondering van de module "Algemeen kader en wetgeving" en de module "Eindwerk en rampoefening" worden niet alle modules jaarlijks georganiseerd.
 • Met uitzondering van de module “Eindwerk en rampoefening” kunnen de modules ook afzonderlijk gevolgd worden.
 • Indien je de module “Incident Command System & DIR CP-OPS" als individuele module wil volgen, dan is er een extra voorwaarde verbonden aan de inschrijving: in het bezit zijn van een getuigschrift postgraduaat in het rampenmanagement of beschikken over een brevet Crisissituatiebeheer van de FOD Binnenlandse zaken.
 • Om een bredere kijk op het werkveld te bekomen plannen we verschillende werkbezoeken.
 • Ook richten we doorheen de opleiding verschillende praktische oefeningen in.
 • We sluiten de opleiding steeds af met een grootschalige rampoefening waar een 200-tal personen aan deelnemen.

Cursusnummer:
P0044000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
Modulecoördinatoren zorgen voor de praktische begeleiding van de module. Telkens zijn er twee coördinatoren per module, waarvan één de academisch verantwoordelijke is. De twee coördinatoren moeten door verschillende organisaties afgevaardigd worden.
Contactpersoon:
info@rampenmanagement.be
Locatie

Campus Vesta APB

Postgraduaat rampenmanagement

Oostmalsesteenweg 7525

20 Ranst

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.