Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht

Start op 01.10.2025

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0055000 Nederlands

Deze postgraduaatsopleiding geeft een volledig overzicht van het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht.

Beschrijving

Op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht kennen onze Belgische universiteiten de opleidingsonderdelen 'buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht' en 'verbintenisrecht'. Deze opleidingsonderdelen worden als plichtvak in de bacheloropleiding opgenomen en kunnen voorts in de masteropleiding nog verder worden bestudeerd, met een beperkt aantal contacturen. Op het vlak van het verzekeringsrecht is het aanbod nog schaarser. Het vak 'verzekeringsrecht' wordt aan de Belgische universiteiten systematisch slechts als keuzevak in de masteropleiding aangeboden met een beperkt aantal uren.

Zowel studenten als beroepsbeoefenaars hebben al meermaals aangegeven dat er behoefte bestaat aan een gespecialiseerde opleiding. Het postgraduaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht wil tegemoet komen aan deze leemte in het onderwijsaanbod.

Programma

Het postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht. Start van de opleiding is steeds in de oneven academiejaren.

Het postgraduaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht is een opleiding van 40 studiepunten. Het studieprogramma is onderverdeeld in zes modules die samen het volledige programma vormen.

Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden.

De lessen worden voorbereid door de deelnemer en verlopen op interactieve wijze. Daarnaast wordt van elke student per module een paper verwacht omtrent een opgelegd onderwerp.


De opleiding postgraduaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, mits zij houder zijn van een universitair of hogeschool diploma.

Opmerkingen

De lessen gaan door op dinsdagavond (18.45 - 21.45 uur) en zaterdagvoormiddag (9.00 - 13.00 uur).

Het minimum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 15. Het maximum aantal deelnemers wordt vastgelegd op 30.

Per module worden er gemiddeld vijf lesweken van zeven contacturen voorzien. Studenten kunnen kiezen om meteen alle modules te volgen dan wel de verschillende modules te spreiden over twee of meerdere jaren.


Studenten die alle modules volgen én een eindverhandeling schrijven, ontvangen een getuigschrift van ‘Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht’ van de Universiteit Antwerpen. Een student kan ook één of enkele modules volgen. De deelnemer ontvangt in dat geval een attest per module die met succes werd afgelegd.

Cursusnummer:
P0055000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2025 - 2026
Startdatum:
01.10.2025
Lesgevers:
Iedere module heeft een eigen academisch coördinator die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de academisch verantwoordelijken.

Academisch verantwoordelijken:

Prof. dr. Thierry Vansweevelt

Prof. dr. Britt Weyts
Contactpersoon:
allic.nexus@uantwerpen.be
Locatie

*

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.