Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie

Start op 01.10.2024

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0059000 Nederlands

Het postgraduaat systeemtheoretische psychotherapie streeft een integratie na van theoretische bouwstenen, de therapeutische praktijk en de persoon van de therapeut. De opleiding vertrekt van een systeemtheoretische benadering. Dit betekent dat psychische en psychiatrische problemen gekaderd worden in de relaties en contexten waarin mensen leven. Zo wordt een coherent kader geboden voor het werken met individuen (volwassenen, kinderen en jongeren), paren en gezinnen.

Beschrijving

Gedurende de opleiding wordt afwisselend aandacht geschonken aan theorie, aan methodetraining (verbale en non-verbale methoden), aan literatuurstudie en aan het onderkennen en begrijpen van systeeminvloeden, middels supervisie, wetenschappelijk onderzoek en leertherapeutische reflecties.

Deelnemen aan de opleiding betekent dat je een intense leerervaring tegemoet gaat, waarin je je eigen premissen, stijl en werkwijze uitdaagt en verrijkt.


Doelgroep

  1. Je hebt een universitair masterdiploma in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of geneeskunde (optie psychiatrie)
  2. Je bent werkzaam zijn in de sector van de (Geestelijke) Gezondheidszorg of Jeugdzorg
  3. Je werkt minimaal 2 dagen in de week/ 10 cliënten per week met een psychotherapeutisch mandaat
  4. Je bent bereid te reflecteren op je praktijk, persoonlijke achtergronden en eigen aannames
  5. Je kan een verklaring van de werkgever voorleggen, waaruit blijkt dat je het geleerde kan toepassen
  6. Je kan je aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen garandereen

Programma

Het postgraduaat is een geïntegreerde opleiding van 71 ECTS. De opleiding start ieder academiejaar en loopt over 4 deeltijdse academiejaren en omvat in totaal 86 dagen (516 contacturen), plus individuele supervisie (14 sessies) en intervisie.

Het postgraduaat wordt systematisch opgebouwd. Het eerste jaar wordt beschouwd als basis. In dit jaar verwerf je kennis en vaardigheden met betrekking tot de systeemtheoretische psychotherapie. Je leert in dit jaar de verschillende systeemtheoretische benaderingen, concepten en methoden en past deze toe in je werk met individuen, paren of gezinnen. Het tweede jaar wordt gezien als verdieping. In dit jaar ligt de nadruk op complexe gezinscontexten en op het verfijnen van de eigen kennis, stijl en attitude in de psychotherapeutische ontmoetingen. Het derde jaar is bedoeld als specialisatie. Je traint je in complexe en psychiatrische problematiek bij individuen, (ouder)paren en gezinnen. Je kan daarbij een systemisch perspectief en een systemische basisattitude vasthouden. Het laatste jaar is het jaar van consolidatie, de nadruk ligt hier op het tonen van hoe je het geleerde toepast in de eigen praktijk bij gespecialiseerde problematiek, zoals trauma en psychosomatische klachten. Men sluit dit jaar af met een eindwerk en een bespreking daarvan.

Het postgraduaat wordt opgebouwd uit drie leeractiviteiten, namelijk: 1) theoretisch-technische vorming (TTV of systemische bouwstenen), 2) supervisie, en 3) leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie. Deze onderdelen komen in ieder academiejaar terug, met uitzondering van het vierde jaar. In dat laatste jaar wordt de leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie vervangen door het eindwerk en de eindwerkbespreking. In het opleidingsprogramma worden de doelen van ieder onderdeel (TTV, supervisie, leertherapeutische reflectie en zelfevaluatie) afgestemd op algemene doelstellingen (basis, verdieping, specialisatie, consolidatie) en het beoogd niveau van het betreffende academiejaar.

De werkvormen die tijdens de opleidingsdagen worden gebruikt zijn onder andere: theorie-exploraties , presentaties, demonstraties , leergesprek, discussiegroepen, supervisie, ervaringsonderzoek, methodiektraining, creatieve werkvormen, verwerkingsopdrachten en literatuurbespreking. Deze werkvormen worden klassikaal, in subgroepen of individueel ingezet. Per opleidingsdag wordt gestreefd naar voldoende werkvormvariatie, rekening houdend met de doelstellingen van het opleidingsonderdeel.

Opmerkingen

De opleidingsbijeenkomsten worden wekelijks of tweewekelijks ingepland met uitzondering van schoolvakanties (9.00 tot 16.00 uur).

Het postgraduaat is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systemische counseling (BVRGS) en door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG).

Accreditering voor psychiaters werkzaam in Vlaanderen en/of Nederland wordt aangevraagd.

Indien je je kandidaat wil stellen voor het postgraduaat Systeemtheoretische psychotherapie meld je je aan via de Interactie-Academie middels het digitaal inschrijfformulier.

De opleiding heeft een (specifieke) erkenning voor Vlaams opleidingsverlof.

De opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Vlaamse deelnemers kunnen een tussenkomst krijgen van de overheid van 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen (meer info en voorwaarden). Indien je hiervan gebruik wenst te maken, moet je je ten laatste binnen twee weken na start van de opleiding registreren en het bedrag in 1 keer betalen. Voor het inschrijvingsgeld kan geen KMO-portefeuille aangevraagd worden.

Cursusnummer:
P0059000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
Verantwoordelijk vanuit de vakgroep psychiatrie (Capri):

  • Lieve De Backer (coördinator postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie) .
  • Prof. Greet Vanaerschot (algemene coördinatie psychotherapie).
Opleidingsstaf:

Ellen Reijmers (hoofdopleider), Lieve De Backer, Willem Beckers, Paul Castelijns, Kris Decraemer, Mieke Faes, Tomas Van Reybrouck, Sabine Vermeire.

Gastdocenten:

Brigit Bongaerts, Prof. Jan De Mol, Prof. Lesley Verhofstadt.
Contactpersoon:
ellen.reijmers@iaac.eu
Locatie

De opleidingsbijeenkomsten vinden plaats in de Interactie-Academie, Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen.

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.