Postgraduaat in de musculoskeletale therapie: manuele therapie

Start op 01.10.2024

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0056001 Nederlands

Dit postgraduaat in de musculoskeletale therapie: manuele therapie biedt een specialisering voor kinesitherapeuten aan in het gebied van de musculoskeletale therapie. Via de opleiding bekom je de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie. Deze opleiding voldoet ook aan de criteria van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists. De focus ligt op de aanpak van neuromusculoskeletale aandoeningen. Essentiële onderdelen daarbij zijn correct klinisch redeneren, het kennen en kunnen van specifieke gevorderde diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele handgrepen/ technieken en therapeutische oefenvormen. Er is niet enkel aandacht voor theoretische onderbouwing, ook de clinical skills komen uitgebreid aan bod in het studieprogramma. Toelichting met beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie wordt steeds voorzien. Het biopsychosociaal gezondheidsprofiel van de patiënt wordt ook hier toegepast. De doelgroep van deze opleiding bestaat uit masters in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die een afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen hebben gevolgd. Zowel pas afgestudeerden als therapeuten uit het werkveld kunnen deze opleiding volgen.

Beschrijving

Algemeen doel is het verwerven van bijkomende competenties om patiënten met klachten in het bewegend functioneren klinisch te onderzoeken en deze vervolgens te behandelen. Daartoe worden kennis en inzicht bijgebracht, maar zullen ook bijkomende, clinical skills, aangeleerd worden.

De verdieping wordt gehaald door het aanleren van gevorderde en aanvullende onderzoeks- én behandeltechnieken voor articulaire, neurogene en musculaire functiestoornissen, inclusief manipulaties.

Volgende doelen worden vooropgesteld:

 • De student heeft een diepgaande kennis en inzicht
  • van het bewegend functioneren en dysfunctioneren;
  • van epidemiologie van neuromusculoskeletale aandoeningen;
  • van het gebruik van klinische uitkomstmaten;
  • van onderliggende werkingsmechanismen en verklaringsmodellen;
  • van leeftijdsspecifieke benadering van klachten.
 • De student kan gevorderde onderzoeks- en behandelvaardigheden, inclusief screening toepassen.
 • De student kan een kosten-baten analyse uitvoeren (inschatten van risico van een behandeling t.o.v. het beoogde therapeutische effect).
 • De student bezit de attitude om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en vaardigheden m.b.t. het vakgebied.
 • De student kan innovatief denken en neemt dit mee tijdens het uitwerken van wetenschappelijk onderzoek.
 • De student kan intercollegiaal en interprofessioneel samenwerken.

Programma

Het studieprogramma omvat 39 studiepunten. Er zijn 7 opleidingsonderdelen:

 1. Manuele therapie bovenste kwadrant (9 studiepunten)
 2. Manuele therapie onderste kwadrant (9 studiepunten)
 3. Wetenschappelijk werk (3 studiepunten)
 4. Capita selecta (3 studiepunten)
 5. Stage (3 studiepunten)
 6. Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapie en manuele therapie casuïstiek (6 studiepunten)
 7. Pathologie, pathofysiologie en beeldvorming van het neuromusculoskeletale systeem (3 studiepunten)

Opmerkingen

Het postgraduaat heeft tot doel een getuigschrift af te leveren dat in aanmerking komt voor de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie.

De lessen gaan door op Campus Drie Eiken, en worden gespreid over een volledig academiejaar. Er zijn twee lesdagen, namelijk donderdagnamiddag (tussen 13.45 en 20.00 uur) en zaterdag (tussen 8.30 en 16.00 uur). De hoorcolleges worden aan de gehele groep gegeven. De practica musculoskeletale therapie worden gegeven in groepen van 20 deelnemers.

Geïndividualiseerde deeltrajecten zijn mogelijk na overleg.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 40.

Cursusnummer:
P0056001
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
De inhoudelijke coördinatie van de verschillende vakken wordt verzorgd door:

 • Prof. dr. Willem De Hertogh (academisch verantwoordelijke): Kinesitherapeut en Manueel Therapeut, klinisch actief vanaf 1996 tot heden. Onderwijservaring in verschillende opleidingen Manuele Therapie, in binnen- en buitenland (SOMT, Nederland en UNIGE, Italië).
 • Prof. dr. Joke De Pauw: Kinesitherapeut en Manueel therapeut, klinisch actief vanaf 2004 tot heden.
 • Prof. dr. Jan Gielen: Arts – radioloog. Adjunct diensthoofd radiologie UZA en Diensthoofd SPORTS UZA. Specifiek aandachtsgebied: radiologie van botten en spieren.
 • Prof. dr. Lenie Denteneer: Kinesitherapeut en Manueel therapeut. Hoofdkinesitherapeut UZA.
De practica worden gegeven door een team van ervaren manueel therapeuten.
Contactpersoon:
iris.wyns@uantwerpen.be
Locatie

Universiteit Antwerpen

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1

2610 Wilrijk

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.