Biomedische wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0040000 Nederlands

Dit postgraduaat heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodanig de impact voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken/vermijden.

Beschrijving

Deze opleiding heeft een groot aantal pedagogische doelstellingen, die betrekking hebben op:

  • Het bieden van een wetenschappelijke basis die toelaat om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia in uiteenlopende situaties;
  • Het aanleren van een veilige benadering van diverse soorten incidenten met hoger vermelde agentia bij zowel transport als opslag, waarbij de relevante aspecten van de van toepassing zijnde reglementering bekend zijn;
  • Het verwerven van adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

Na het doorlopen van deze opleiding moeten adviseurs in staat zijn om bij grote branden en incidenten met gevaarlijke stoffen op een snelle en gestructureerde wijze advies te verlenen aan het betrokken management, zijnde de brandweeroversten en beleidsverantwoordelijken en/of het bedrijfsmanagement.

Hoewel de primaire opdracht van de AGS er in bestaat efficiënt op te treden bij incidenten, wordt hij/zij een belangrijk aanspreekpunt voor adviesverlening aan diegenen die behoefte hebben aan informatie betreffende het veilig stockeren, behandelen, transporteren, … van gevaarlijke producten.

Programma

Het postgraduaat adviseur in de gevaarlijke stoffen start om de twee jaar en heeft een looptijd van 1,5 jaar. De volgende reeks start in januari 2022. De opleiding wordt gespreid over 1,5 academiejaar om meer ruimte te laten om de leerstof te verwerken. Het aantal studiepunten en de inhoud blijft ongewijzigd.

Het volledige studieprogramma omvat 34 studiepunten en bestaat uit 5 modules.


Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht. De kandidaten moeten minimaal beschikken over een academische graad van bachelor en/of master binnen de studiegebieden ‘wetenschappen’, ‘biomedische wetenschappen’, ‘toegepaste wetenschappen’, ‘farmaceutische wetenschappen’, ‘geneeskunde’, ‘diergeneeskunde’, ‘industriële wetenschappen en technologie’ en voor de houders van een diploma met de academische graad van master in de architectuur.

Kandidaten die geen van deze diploma’s bezitten, maar op basis van ervaring kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, moeten slagen voor een ingangstest chemie én uit een intakegesprek moet voldoende (beroeps)ervaring blijken.

Opmerkingen

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties het anders vereisen. De lessen lopen van januari 2022 tot juni 2023 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

De intake en chemietest vinden plaats op zaterdag 25 september 2021 op Campus Vesta. Hiervoor inschrijven kan tot en met 10 september 2021 via ags@campusvesta.be.

Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden. De uiterste inschrijvingsdatum hiervoor is 31 oktober 2021. We raden echter aan vroeger in te schrijven want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Het inschrijvingsdocument kan je vinden op de website van Campus Vesta.

Cursusnummer:
P0040000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Biomedische wetenschappen, Economie, business en (publiek) management, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
26.09.2022
Lesgevers:
De inhoud van de opleiding wordt aangebracht door drie partijen:

  • de Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan
  • de brandweerschool Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen
  • de chemische bedrijven leveren bijzondere expertise
De modulecoördinatoren zijn:


In de cursus komen er tal van andere specialisten aan bod uit België en Nederland vanuit de academische wereld, het werkveld en/of bedrijfsleven.
Contactpersoon:
vera.meynen@uantwerpen.be
Locatie

De opleiding vindt plaats:

  • in de leslokalen van de Universiteit Antwerpen (hoofdzakelijk theorie)
  • in de lokalen van Campus Vesta
  • op diverse andere nuttige locaties zoals Isotopolis, Van Hool, BASF, SCK-CEN e.a. (praktijkgedeelte)
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.