Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA102-havenbeheer24-25 Nederlands
Tags: Andere domeinen

Beschrijving

Deze Gandaius Academy-opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roeping van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Havenbeheerders werken binnen een sterk concurrentiële omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, een vlotte nautische toegankelijkheid en performante multimodale verbindingen met het hinterland, een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving met steeds meer aandacht voor natuur en landschap zijn naast de eigen organisatie de belangrijkste succesfactoren in het aantrekken van goederenstromen en economische bedrijvigheid.

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules die de deelnemer een duidelijk beeld geven van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk.

Programma

De opleiding omvat 5 modules:

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.

OPGELET: De lesdata voor '24-'25 zijn nog onder voorbehoud van beschikbaarheid van de lesgevers. We trachten deze ten laatste einde maart '24 finaal te bevestigen.

Opmerkingen

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Inschrijvingsprijs:

Standaard volgt u echter het volledige programma, daartoe voegt u module 1 tem 5 in één maal toe in uw winkelmandje (EUR 1000). Wenst u in te schrijven voor een individuele module, gelieve dan contact op te nemen op het adres gandaius@ugent.be.

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.