Micro-credential 'Verdiepend publiek procesrecht'

Start op 10.02.2025

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-publiekprocesrecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De cursus beoogt je een inzicht te verschaffen in het kluwen van technieken van rechtsbescherming tegen de (vnl. administratieve) overheid binnen de Belgische interne rechtsorde. We duiken diep in op de rechtsbescherming tegen de uitvoerende macht van overheden. We behandelen een breed scala aan onderwerpen, variërend van administratieve beroepen tot de rechtsmacht van de rechter en de bevoegdheden van de Raad van State. Of je nu een juridische professional bent of gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp, deze cursus biedt waardevolle inzichten en kennis.

Naast de essentiële onderwerpen, bieden we ook flexibiliteit. Afhankelijk van de interesses van de studenten en de actualiteit, kunnen andere onderwerpen aan bod komen, zoals het functioneren van het Grondwettelijk Hof en andere administratieve rechtscolleges.

Tegen het einde van de cursus zul je in staat zijn om conflicten met overheden correct te analyseren, een strategie te ontwikkelen voor de behandeling van dergelijke geschillen, en procedures voor administratieve rechtscolleges of het Grondwettelijk Hof succesvol af te ronden. Bovendien leer je kritisch te reflecteren over het systeem van rechtsbescherming en een gefundeerd oordeel te vormen over procedureregelingen in geschillen tegen de overheid.

Mis ook niet de kans om deel te nemen aan interessante studiedagen binnen het vakgebied die je kennis verder kunnen verdiepen.

Schrijf je vandaag nog in en word een expert in rechtsbescherming tegen overheden met onze cursus!

Programma

In de cursus wordt vooral de rechtsbescherming tegen overheden van de uitvoerende macht behandeld. De behandelde thema’s kunnen, afhankelijk van de actualiteit of de voorkeuren van de studenten, verschillen.

Volgende onderwerpen komen steeds aan bod:

  • administratieve beroepen: doel, kenmerken, verhouding tot jurisdictionele beroepen
  • de bevoegdheid van de gewone rechter in geschillen omtrent bestuurshandelingen
  • de bevoegdheidsverdeling tussen de gewone rechter en de administratieve rechtscolleges, met nadruk op de Raad van State;
  • de rechtsmacht van de rechter;
  • de Raad van State: bevoegdheden, ontvankelijkheid en procedure, gevolgen van arresten.

Afhankelijk van de interesses van de studenten en van de actualiteit kunnen ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals:

  • het Grondwettelijk Hof: bevoegdheid, procedure, gevolgen van arresten;
  • andere administratieve rechtscolleges zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, de Raad voor vergunningsbetwistingen of het milieuhandhavingscollege.

Aan het einde van de cursus moet je in staat zijn om een conflictsituatie waarin een overheid is betrokken correct te analyseren, een strategie uit te bouwen voor de behandeling van dergelijke geschillen, en een procedure voor een administratief rechtscollege of voor het Grondwettelijk Hof op procedureel vlak tot een goed einde te brengen. Dat laatste houdt in dat je ook procedureproblemen grondig moet kunnen analyseren en conflicten dienaangaande moet kunnen beslechten. Naast het verwerven van deze eerder praktijkgerichte competenties wordt van jou ook verwacht dat je kritisch kan reflecteren over het systeem van rechtsbescherming en je een zelfstandig, gefundeerd oordeel kan vormen over (aspecten van) de procedureregeling in geschillen tegen de overheid.

Indien er binnen het vakdomein interessante studiedagen worden georganiseerd, wordt je aangemoedigd om hieraan deel te nemen.

Opmerkingen

  • Je hebt de keuze om de microcredential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
  • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.
  • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Cursusnummer:
GA097-MC-publiekprocesrecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Ann-Sophie Vandaele
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.