Micro-credential 'Publieke politiestudies'

Start op 10.02.2025

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-politiestudies Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Deze micro-credential biedt een uitgebreid overzicht van de evolutie van het politiewezen en de verschillende rollen die politie-instellingen in onze samenleving vervullen. Je krijgt inzicht in zowel nationaal als internationaal onderzoek naar politie en wordt geïnformeerd over de belangrijkste thema's en discussies in dit veld.

Of je nu een professional bent die werkzaam is bij de politie, inspectiediensten of inlichtingendiensten, of gewoon geïnteresseerd bent in dit onderwerp, deze cursus biedt waardevolle kennis en inzichten. Je krijgt de kans om recente wetenschappelijke inzichten over politie en politiewerk te verkennen en deel te nemen aan actuele discussies binnen dit domein.

De cursus richt zich op het bevorderen van een kritische denkwijze over de rol van politiediensten in de maatschappij en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij de aanpak van crimineel gedrag en bedreigingen.

We beginnen met een analyse van politieorganisaties en -structuren in naburige landen, gevolgd door een bespreking van prominente politiemodellen. Tot slot bieden we een overzicht van zowel nationaal als internationaal onderzoek naar politie, waardoor je een volledig beeld krijgt van dit belangrijke aspect van onze samenleving.

Schrijf je vandaag nog in en word een autoriteit op het gebied van politiewerk en politieonderzoek!

Programma

Dit opleidingsonderdeel strekt zich ertoe de student inzicht te geven in de verschillende visies en denkwijzen over de werking en het functioneren van de (publieke) politiediensten in de brede zin van het woord. Het heeft tot doel de student kritisch te laten nadenken over de wijze waarop deze hun maatschappelijke opdracht dienen uit te voeren in het kader van de reactie tegen het crimineel gedrag en bedreigingen.

In eerste instantie wordt ingegaan op de politieorganisatie en structuur in de landen om ons heen. Ten tweede worden de meest prominente politiemodellen besproken en ten derde wordt er een overzicht gegeven van het bestaande nationale en internationale onderzoek aangaande politie.

Lessenrooster

 • Maandag 12 februari 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 19 februari 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 26 februari 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 04 maart 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 11 maart 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 18 maart 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 25 maart 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 15 april 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 22 april 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 29 april 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 06 mei 2024 (13.00 - 17.30 uur)
 • Maandag 13 mei 2024 (13.00 - 17.30 uur)

Bekijk de PDF-versie van het lessenrooster

Opmerkingen

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus te volgen, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
 • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de reguliere studenten.
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Cursusnummer:
GA097-politiestudies
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Antoinette Verhage
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.