Micro-credential 'Publieke politiestudies'

Start op 12.02.2024

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-politiestudies Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Binnen deze micro-credential wordt aan de levenslang lerende een overzicht gegeven van de visies die werden en worden ontwikkeld over het politiewezen in het kader van de functies die aan deze instellingen worden toegekend in onze samenleving. Tevens wordt een overzicht gegeven van bestaande nationale en internationale onderzoeken aangaande politie.

Studenten krijgen zicht op de belangrijkste thema’s in het onderzoek inzake politie, zowel in de colleges als aan de hand van de papers die gepresenteerd dienen te worden. Deze cursus werd in het verleden vaker gevolgd door externe studenten die werkzaam waren bij politie, inspectiediensten en inlichtingendiensten. Het vak biedt de kans om recente wetenschappelijke inzichten over politie en politiewerk op te volgen en gaat in op actuele discussies binnen politie en politieonderzoek.

Programma

Dit opleidingsonderdeel strekt zich ertoe de student inzicht te geven in de verschillende visies en denkwijzen over de werking en het functioneren van de (publieke) politiediensten in de brede zin van het woord. Het heeft tot doel de student kritisch te laten nadenken over de wijze waarop deze hun maatschappelijke opdracht dienen uit te voeren in het kader van de reactie tegen het crimineel gedrag en bedreigingen.

In eerste instantie wordt ingegaan op de politieorganisatie en structuur in de landen om ons heen. Ten tweede worden de meest prominente politiemodellen besproken en ten derde wordt er een overzicht gegeven van het bestaande nationale en internationale onderzoek aangaande politie.

Opmerkingen

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Cursusnummer:
GA097-politiestudies
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
12.02.2024
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.