Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: agogiek, participatie, co-creatie, gemeeschap, gemeenschapsontwikkeling, social design, duurzaamheid, beleidsverandering

Beschrijving

Door het volgen van deze micro-credential verhogen studenten hun inzichten, theoretische kennis en bekendheid van concrete praktijkvoorbeelden rond participatie en co-creatie. Gemeenschapsontwikkeling is een proces gericht op het versterken van gemeenschappen. Het doel is gemeenschappen in staat te stellen hun eigen behoeften en uitdagingen te identificeren en aan te pakken. De focus op co-creatie, social design en innovatie laat studenten inzicht ontwikkelen in complexe maatschappelijke problemen in het werk- en onderzoeksveld.

De micro-credential “Participatie en co-creatie” is ontworpen om een diepgaand begrip te geven van de principes en praktijken die ten grondslag liggen aan duurzame ontwikkeling van gemeenschappen, innovatieve projecten en beleidsverandering.

De actieve deelname van burgers en middenveldorganisaties bij gemeenschaps- beleids- en projectontwikkeling is van cruciaal belang. Doel is om deze concepten en strategieën voor participatie en co-creatie kritisch te analyseren, met aandacht voor systeembevestiging en systeemverandering. Tijdens de micro-credential zal de complexiteit van participatieve dynamieken onderzocht worden, inclusief uitdagingen met betrekking tot machtsevenwicht, diversiteit en inclusie.

De micro-credential biedt een diepgaande analyse van participatie- en co-creatieprocessen op diverse niveaus variërend van lokale buurten, professionele omgevingen tot maatschappelijke vraagstukken. Door een mix van theoretische kennis, praktische methodieken, casestudy's, gastsprekers en ervaringsleren, zal er worden ingaan op de principes en technieken die betekenisvolle participatie en co-creatie mogelijk maken.

Vakken

De opleiding bestaat uit 2 vakken:

De vakken zijn gespreid over het eerste en tweede semester.

De 2 vakken van de opleiding zijn samen goed voor 12 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Brussel.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding is enkel beschikbaar in dagonderwijs.

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
16.09.2024
Lesgevers:
Liesbeth De Donder, Sarah Dury
Contactpersoon:
microcredentials@vub.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.