Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCOVIN_EB25_overheidsinformatisering Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Zowel bestaande technologieën als talloze nieuwe technologieën (zoals blockchain, Internet of Things, cloud, etc.) brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee in de specifieke context van de overheid. Technologie opent mogelijkheden voor het verzamelen, opslaan, verifiëren, beheren en doorgeven van informatie en dus optimaliseren van de huidige processen. Technologie maakt het ook mogelijk om de hele manier van werken radicaal te herdenken en kan leiden tot een digitale transformatie van overheidsorganisaties.

Het vak overheidsinformatisering brengt de student inzichten bij in de impact van ICT op de overheid; de mogelijke gevolgen hiervan voor de bestaande processen, de opportuniteiten voor digitale transformatie op organisatieniveau, en enkele specifieke aandachtspunten.

Inhoud

• Impact van ICT op de overheid

• Bestuurlijk landschap: inbedding van e-government in de verschillende bestuursniveaus

• Digitalisering en Business Process Reengineering: in kaart brengen en analyseren/optimaliseren van processen (BPM, BPMn en LEAN)

• Digitale transformatie van publieke administratie (smart cities, open data) en beleidsvoering

• Ethiek en privacy

Leerresultaten

1) De wetenschappelijke theorieën, kaders en stromingen m.b.t. het inzetten van ICT binnen overheidsorganisaties interpreteren.

2) Contrasteren hoe digitalisering en digitale transformatie organisatorisch ingebed is in de verschillende bestuursniveaus.

3) In kaart gebrachte processen kunnen interpreteren.

4) Kristisch reflecteren over in kaart gebrachte processen.

5) Uitleggen welke mogelijkheden ICT biedt voor een overheidsorganisatie, en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn.

6) Een eigen digitaal projectvoorstel pitchen.

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Contacturen: 45u
  • Studietijd: 150u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCOVIN_EB25_overheidsinformatisering
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Lieselot Danneels
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.