Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC17 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De modernisering van het secundair onderwijs en daarmee samenhangend het ontstaan van nieuwe studierichtingen en leerdoelen roept vragen op bij heel wat leerkrachten. Met name door de specifieke doelen rond taaltechnologie groeit de vraag naar informatie, bijscholingen en lesmateriaal. Deze micro-credential wordt ingericht om structureel ondersteuning te bieden aan leerkrachten en de nodige theoretische bagage en achtergrond mee te geven. Onze experten van de onderzoeksgroep LT3 laten leerkrachten onder andere kennis maken met taaltechnologische toepassingen, natuurlijke taalverwerking én leren leerkrachten reflecteren over de ethische gevolgen van het gebruik van taalgebaseerde AI.

Wat is een micro-credential?

Na het succesvol beëindigen van deze micro-credential:

 • Heb je inzicht in de manier waarop recente taaltechnologische toepassingen werken. Je weet bijvoorbeeld hoe een taalmodel gemaakt wordt, waarom ChatGPT niet altijd hetzelfde antwoord geeft op dezelfde vraag, of waarom het kan hallucineren en feitelijk onjuiste informatie geven.
 • Heb je kennis gemaakt met de basisprincipes van natuurlijke taalverwerking.
 • Heb je leren werken met corpora en tools om corpora te bevragen.
 • Heb je inzicht in de onderzoeksmethodes voor digitale tekstanalyse.
 • Heb je kennis gemaakt met taaltechnologische toepassingen in verschillende maatschappelijke domeinen (bv. Gezondheidszorg).
 • Heb je gereflecteerd over de ethische implicaties van het gebruik van taalgebaseerde artificiële intelligentie (bv bias, discriminatie of fake news).
 • Zijn je onderzoeksvaardigheden aangescherpt: wetenschappelijke literatuur: denk- en redeneervaardigheid.
 • Heb je gereflecteerd over de wetenschappelijke en maatschappelijke rol van Digital Humanities en onderzoek binnen de socioculturele context waarin het gevoerd wordt.

Programma

Deze micro-credential bestaat uit twaalf lessen die plaatsvinden in het eerste semester

 • eerste zes lessen: op dinsdag, 13u00 - 15u45
 • laatste zes lessen: 14u30 - 15u45: te bevestigen
 • in lokaal A008 op campus Mercator
 • lesopnames beschikbaar
 • evaluatie: Op aanvraag kan er één alternatief examenmoment buiten de werkuren worden georganiseerd
 • communicatie over taken en examens gebeurt in de les en via de elektronische leeromgeving Ufora

Toelating?

Geen voorkennis vereist!

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
MC17
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
24.09.2024
Lesgevers:
Els Lefever
Veronique Hoste
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.