Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC10 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Heb je altijd al willen weten (maar nooit durven vragen) waarom een uur zestig minuten telt? Wie het bier uitgevonden heeft? Waarom de eerste letter van ons alfabet A is? Waarom de oudst bij naam gekende auteur een vrouw is? Of waar de uitdrukking ‘oog om oog’ vandaan komt? Alle antwoorden worden gegeven in deze microcredential, waarin je kennis maakt met de rijke geschiedenis, cultuur en literatuur van het oude Nabije Oosten. Ontdek waar, hoe en waarom de eerste steden ontstonden, de economie en het schrift ontwikkeld werden. Maak kennis met bekende maar ook minder bekende Mesopotamiërs: van koningen en helden zoals Hammurabi en Gilgamesh tot diplomaten en zakenvrouwen. Kom te weten waar de hangende tuinen echt gelegen waren, en bewonder de prachtige paleizen en tempels van de Assyrische, Babylonische en Perzische rijken.

De module ‘Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten’ biedt een breed algemeen overzicht van de politieke, maatschappelijke en culturele evolutie die het oude Nabije Oosten gedurende meer dan drie millennia onderging. We gaan terug naar de bakermat van onze beschaving: waar de eerste steden, staten en rijken ontstonden, het schrift ontwikkeld werd, en complexe economische, religieuze en wetenschappelijke ontwikkelingen plaatsvonden die aan de basis liggen van veel aspecten van onze huidige maatschappijen. Facultatief kunnen de studenten deelnemen aan een workshop schrijven op klei, vertoning van documentaires en een begeleid museumbezoek.

Wat is een micro-credential?

Programma

Praktisch

Alle modules worden blended aangeboden. Door middel van lesopnames, kennisclips en livestreams kunnen alle hoor- en werkcolleges vanop afstand meegevolgd worden.

Interactie wordt zo veel mogelijk nagestreefd, zowel on campus als online. In alle modules is er tijdens en na de colleges ruimte voor vragen en discussie.

Individuele afspraken aangaande examendata en feedback zijn mogelijk.

Module 1: Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten

 • eerste semester
 • 12 hoorcolleges
 • onder voorbehoud dinsdag 16u00 - 19u00

 • on campus
 • schriftelijk examen

Module 2: Maatschappij en religie: Oude Nabije Oosten

 • eerste semester
 • 12 hoorcolleges
 • onder voorbehoud dinsdag 11u30 - 14u30

 • on campus
 • schriftelijk examen

Module 3: Oud-Babylonisch

 • tweede semester
 • 12 werkcolleges in kleine groep
 • onder voorbehoud woensdag 14u30 - 17u30

 • on campus
 • tussentijdse opdrachten en schriftelijk examen

Inhoud

 • De module Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten biedt een breed algemeen overzicht van de politieke, maatschappelijke en culturele evolutie die het oude Nabije Oosten gedurende meer dan drie millennia onderging. We gaan terug naar de bakermat van onze beschaving: waar de eerste steden, staten en rijken ontstonden, het schrift ontwikkeld werd, en complexe economische, religieuze en wetenschappelijke ontwikkelingen plaatsvonden die aan de basis liggen van veel aspecten van onze huidige maatschappijen. Je kiest zelf of je deelneemt aan facultatieve activiteiten, zoals een workshop schrijven op klei, maar ook vertoningen van documentaires en een begeleid museumbezoek.
 • In de module Maatschappij en religie: Oude Nabije Oosten wordt naast een algemeen inleidend overzicht van de maatschappelijke en religieuze tendensen binnen het oude Nabije Oosten d.m.v. specifieke casestudies dieper ingegaan op bepaalde aspecten van de maatschappij en religie (bvb. economie, wetenschap, mythologie, rites). Daaraan gekoppeld wordt tijdens de werkcolleges rond een bepaald thema gewerkt hetgeen resulteert in een essay en presentatie. Het thema wijzigt jaarlijks en probeert de link te leggen tussen de actualiteit en het verleden (bvb. culturele genocide). Facultatief kan deelgenomen worden aan een begeleid museumbezoek.
 • De module Oud-Babylonisch biedt een algemene en breed toegankelijke inleiding tot het schrift en de taal van Babylonië. De ontwikkeling van schrift en taal wordt kort geschetst, waarna we samen het traject van een Babylonische leerling in de schrijversschool volgen die stap voor stap woorden en korte zinnen leert lezen, schrijven en begrijpen. De begeleiding gebeurt in kleine groep en op maat door middel van individuele feedback, wat toelaat passages uit legendarische documenten zoals de Codex van Hammurabi of het Epos van Gilgamesh in hun oorspronkelijke vorm te benaderen.
 • studiefiche Module 1: Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten
 • studiefiche Module 2: Maatschappij en religie: Oude Nabije Oosten
 • studiefiche Module 3: Oud-Babylonisch

Na de opleiding

 • kan je de voornaamste talen en schriftsystemen ontwikkeld in het Oude Nabije Oosten algemeen definiëren en situeren in hun geografische en chronologische context;
 • heb je inzicht in de behandelde literaire tradities en hun evolutie;
 • kan je actuele thema's linken aan de literaire tradities uit het Oude Nabije Oosten.

Cursusnummer:
MC10
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2023
Lesgevers:
Katrien De Graef
Anne Goddeeris
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Locatie

Blandijn

Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.