Micro-credential Geschiedenis van Architectuur en Stedenbouw

Start op 30.09.2024

Architectuur en ontwerp

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands Online beschikbaar
Tags: micro-credential, architectuur, geschiedenis, stedenbouw

Beschrijving

In deze micro-credential word je meegenomen op een reis doorheen Europa, van de Klassieke Oudheid tot de 20ste eeuw. Je leert de gebouwde omgeving te ‘lezen’, zowel op niveau van individuele gebouwen als op niveau van de stad, steeds binnen de bredere socio-culturele, maatschappelijke, politieke en economische context. Er wordt niet alleen ingezoomd op architecten, maar ook op opdrachtgevers, theoretici, ingenieurs, gebruikers, etc. die een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving. 

Architectuur wordt benaderd als een samenspel van vorm, functie en constructie: de aandacht gaat niet alleen naar de vormelijke (artistieke, esthetische, decoratieve) aspecten van gebouwen en stijlperiodes, maar ook naar functionele vereisten en constructieve principes. Canonieke gebouwen, gaande van klassieke Griekse tempels, over gotische kathedralen en renaissance palazzi, tot modernistische iconen van de 20ste eeuw worden gesitueerd in de bredere cultuurhistorische context.  

Parallel aan de architectuurhistorische benadering, wordt ook de relatie tussen architectuur, stedelijke patronen en maatschappelijke evoluties onderzocht, in een historisch vergelijkend perspectief. De lezing en interpretatie van (terugkerende) stedelijke vormen en urbanisatiepatronen biedt je een nieuwe blik op de totstandkoming en gelaagde opbouw van het stedelijke weefsel in de Westerse wereld, van de Griekse polis tot de 20ste-eeuwse functionele stad. 

Toelatingsvoorwaarden

Het enige wat je nodig hebt om deze micro-credential te volgen is:

  • Een diploma secundair onderwijs
  • Basiskennis over architectuur
  • Een gezonde portie interesse in geschiedenis en architectuur

Vakken

Deze micro-credential bestaat uit volgende 2 vakken:

De vakken worden georganiseerd in het 2de semester.

De 2 vakken van de opleiding zijn goed voor 9 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Etterbeek.

Micro-credentials

Wat zijn micro-credentials?

De micro-credentials zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties. Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Het zijn letterlijk ‘micro-opleidingen’.

Als je slaagt voor de micro-credential, ontvang je een getuigschrift als bewijs dat je de competenties hebt verworven. Je verwerft dus ook echte officiële credits. Daarin verschillen micro-credentials van andere permanente vormingen, studiedagen of lezingen. De credits en competenties die je behaalt met een micro-credential worden erkend in je verdere loopbaan, ook internationaal en kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot vrijstellingen bij vervolgopleidingen, ook bij andere instellingen en organisaties.

Micro-credentials zijn belangrijk voor het levenslang leren. In onze snel veranderende maatschappij is het immers essentieel dat iedereen blijft werken aan het vernieuwen van de eigen competenties. Het behalen van een diploma is niet het einde van het leren, maar eerder het begin. Micro-credentials zijn blokjes die je doorheen je leven en je carrière kan opstapelen en combineren om zo je traject zelf verder richting te geven.

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het volgen van micro-credentials. Het zijn korte opleidingen en ze zijn specifiek, je leert enkel wat je nodig hebt om je bij te scholen of te specialiseren. Daarnaast staat het getuigschrift garant voor je behaalde competenties en zijn de credits transfereerbaar en vaak ook in het buitenland erkend. Je kan micro-credentials ook eindeloos combineren en stapelen, in functie van jouw noden en interesses. Ze zijn een grote troef op jouw CV.

Zijn de lessen te combineren met werk en privéleven?

We zetten maximaal in op blended onderwijs, een combinatie van online lessen en lessen on campus. Zo hoeven cursisten niet per se on campus te zijn als het niet nodig is, maar we geloven ook in de meerwaarde van fysieke lesmomenten. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Als er voor een bepaalde opleiding verplichte aanwezigheid is, zal dat op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden. Je kan steeds de lesroosters van het huidige academiejaar bekijken. In het lesrooster kan je terugvinden of een vak online, on-campus of via lesopnames verloopt. Indien je een vak niet terugvindt in het rooster, zal dit via lesopnames te volgen zijn. Je bekijkt het lesrooster best 'per vak'. Zo kan je zelf de inschatting maken of het combineerbaar is.

Benodigde documenten

Welke documenten heb je nodig om deze micro-credential te kunnen volgen? Ontdek het hier!

Deadlines

Check hier wanneer je je ten laatste kunt inschrijven voor het volgende academiejaar.

Kostprijs

Alle informatie over de kosten van deze micro-credential kan je hier vinden.

Inschrijven voor deze micro-credential kan onder permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding kan je volgen in een blended traject van dag- en avondonderwijs. Het vak 'Architectuurgeschiedenis' kan zowel in dag- als avondonderwijs gevolgd worden. Het vak 'Geschiedenis van de Stedenbouw' kan enkel in dagonderwijs gevolgd worden.

Nog vragen?

Contacteer onze micro-credential coördinator via: microcredentials@vub.be

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Architectuur en ontwerp
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
30.09.2024
Lesgevers:
Pieter Martens, Stephanie van de Voorde
Contactpersoon:
faclw@vub.ac.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.