Micro-credential Ethiek in zorg, wijsbegeerte en gezondheidszorg

Start op 18.09.2023

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: geneeskunde, zorg, ethiek, wijsbegeerte

Beschrijving

Artsen, verpleegkundigen, paramedici, zorgmanagers en talrijke andere zorgverleners worden in hun praktijk dagdagelijks geconfronteerd met ethische vraagstukken rond de rechtvaardige toegang en verdeling van zorg enerzijds, en het waarborgen van levenskwaliteit, zingeving, autonomie en menselijke waardigheid anderzijds.

Zowel de Covid-crisis als recente technologische, sociale (migratie en culturele diversiteit) en organisatorische (rationalisering, digitalisering, en institutionalisering van de gezondheidszorg) ontwikkelingen, maken meer dan ooit duidelijk dat zorgprofessionals nood hebben aan theoretische en methodologische handvaten die hen in staat stellen om zelfstandig met ethische dilemma’s om te gaan.

Het opzet van de micro-credential “Ethiek in zorg, wijsbegeerte en gezondheidszorg” is precies om aan deze noodzaak tegemoet te komen en zorgprofessionals te helpen bij het ontwikkelen van een kritische kijk ten aanzien van de ethische dimensies van zorgverlening. Er wordt uitgegaan van een interdisciplinaire benadering. Het doelpubliek zijn studenten die werkzaam zijn in het brede domein van de zorgverlening.

Vakken

Deze micro-credential bestaat uit volgende 3 vakken:

De vakken worden georganiseerd in het 1ste en 2de semester.

De 3 vakken van de opleiding zijn goed voor 15 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op zowel de VUB Main Campus als de VUB Health Campus.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
18.09.2023
Contactpersoon:
faclw@vub.ac.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.