Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands Online beschikbaar
Tags: Geneeskunde, Elektrocardiografie

Beschrijving

Het elektrocardiogram (EKG) is een belangrijk diagnose-instrument voor de opsporing van hartritmestoornissen. Behalve cardiologen hebben ook andere arts-specialisten en huisartsen er baat bij om EKG's zo accuraat mogelijk te kunnen interpreteren. Op die manier wordt de eerstelijnszorg versterkt en kunnen patiënten tijdig worden doorverwezen.

De micro-credential elektrocardiografie is een praktische en toepassingsgerichte training, bedoeld voor (huis)artsen die nooit een formele EKG-opleiding hebben genoten of die hun opgedane kennis en vaardigheden willen opfrissen. In deze opleiding maak je kennis met de basisprincipes van de elektrocardiografie en leer je hoe je reële casussen kunt oplossen.

Het programma is ontworpen om flexibel en haalbaar te zijn voor professionals en studenten met stages. De lessen gaan door tijdens de week in de vooravond en worden in het Nederlands gegeven. Als student heb je de keuze om fysiek of online aanwezig te zijn. Bovendien kan je de lesopnames achteraf bekijken als je dat wenst.

Toelatingsvoorwaarden

Alvorens je kan inschrijven voor de micro-credential Elektrocardiografie moet je geslaagd zijn voor de bachelor geneeskunde. Je hebt de eerste en tweede master geneeskunde gevolgd.

Vakken

De opleiding Elektrocardiografie bestaat uit 1 vak. Bij inschrijving kan je kiezen of je het vak in het 1ste of in het 2de semester wilt volgen:

Het vak van deze opleiding duurt 1 semester.

Het vak van deze opleiding is goed voor 3 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Health Campus in Jette.

Micro-credentials

Wat zijn micro-credentials?

Micro-credentials zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties. Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Het zijn letterlijk ‘micro-opleidingen’.

Als je slaagt voor de micro-credential, ontvang je een getuigschrift als bewijs dat je de competenties hebt verworven. Je verwerft dus ook echte officiële credits. Daarin verschillen micro-credentials van andere permanente vormingen, studiedagen of lezingen. De credits en competenties die je behaalt met een micro-credential worden erkend in je verdere loopbaan, ook internationaal en kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot vrijstellingen bij vervolgopleidingen, ook bij andere instellingen en organisaties.

Micro-credentials zijn belangrijk voor het levenslang leren. In onze snel veranderende maatschappij is het immers essentieel dat iedereen blijft werken aan het vernieuwen van de eigen competenties. Het behalen van een diploma is niet het einde van het leren, maar eerder het begin. Micro-credentials zijn blokjes die je doorheen je leven en je carrière kan opstapelen en combineren om zo je traject zelf verder richting te geven.

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het volgen van micro-credentials. Het zijn korte opleidingen en ze zijn specifiek, je leert enkel wat je nodig hebt om je bij te scholen of te specialiseren. Daarnaast staat het getuigschrift garant voor je behaalde competenties en zijn de credits transfereerbaar en vaak ook in het buitenland erkend. Je kan micro-credentials ook eindeloos combineren en stapelen, in functie van jouw noden en interesses. Ze zijn een grote troef op jouw CV.

Zijn de lesuren te combineren met werk en privéleven?

We zetten maximaal in op blended onderwijs, een combinatie van online lessen en lessen on campus. Zo hoeven cursisten niet per se on campus te zijn als het niet nodig is, maar we geloven ook in de meerwaarde van fysieke lesmomenten. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Als er voor een bepaalde opleiding verplichte aanwezigheid is, zal dat op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden. Je kan steeds de lesroosters van het huidige academiejaar bekijken. In het lesrooster kan je terugvinden of een vak online, on-campus of via lesopnames verloopt. Indien je een vak niet terugvindt in het rooster, zal dit via lesopnames te volgen zijn. Je bekijkt het lesrooster best 'per vak'. Zo kan je zelf de inschatting maken of het combineerbaar is.

Benodigde documenten

Welke documenten heb je nodig om deze micro-credential te kunnen volgen? Ontdek het hier!

Deadlines

Check hier wanneer je je ten laatste kunt inschrijven voor het volgende academiejaar.

Kostprijs

Alle informatie over de kosten van deze micro-credential kan je hier vinden.

Inschrijven voor deze opleiding kan vanaf 1 juli 2023 onder permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding kan je enkel volgen in dagonderwijs.

Nog vragen?

Contacteer onze micro-credential coördinator via: microcredentials@vub.be

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Geneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
16.09.2024
Lesgevers:
prof. Danny Schoors
Contactpersoon:
danny.schoors@vub.be
Locatie

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan , 103
1090 Jette

Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.