Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

Historisch besef en inzicht in fundamentele debatten van de hedendaagse samenleving

Beschrijving

Deze micro-credential gaat in op

 • de alom aanwezige interesse voor geschiedenis;
 • praktische en intellectuele relevantie van geschiedenis in vele domeinen van de samenleving;
 • nood aan beter begrip van zowel historische als actuele gebeurtenissen en debatten en inzicht in de complexiteit ervan;
 • versterking van interculturele competenties

Voor wie?

Iedereen met een brede interesse in geschiedenis en samenleving, leerkrachten, politici, journalisten, …

Programma

Studenten kiezen twee opleidingsonderdelen van een tijdsperiode (middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd) uit onderstaande lijst van vakken.

Middeleeuwen

 • Middeleeuwen: politiek en instellingen
 • Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis
 • Middeleeuwen en nieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenis

Nieuwe tijd

 • Nieuwe tijd: politiek en instellingen
 • Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis
 • Middeleeuwen en nieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenis

Nieuwste tijd

 • Nieuwste tijd: politiek en instellingen
 • Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis
 • Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis

Opmerkingen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in bepaalde aspecten van een welbepaalde periode uit de westerse geschiedenis en de wereldgeschiedenis.

2. De deelnemer begrijpt en heeft inzicht in de voornaamste historische ontwikkelingen in twee maatschappelijke domeinen (politiek-institutioneel, cultureel en/of sociaal-economisch) van een bepaalde historische periode.

3. De deelnemer kan de eigenheid van de periode en het domein waarover deze les volgde duiden en verbanden leggen met vroegere of latere ontwikkelingen en/of debatten.

4. De deelnemer beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude om kritisch en historisch contextualiserend te denken.

5. De deelnemer kan de verworven kennis en vaardigheden flexibel toepassen, ook buiten de academische context, zoals bijvoorbeeld in het bredere maatschappelijke debat.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Sociale wetenschappen, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Locatie

UAntwerpen Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.