Meerdaagse cursus “Orofaciale pijn en disfunctie” inclusief temporomandibulaire pijn en disfunctie (Module 1)

Start op 19.04.2024

Gezondheidswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_OPD1.24 Nederlands
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Manuele therapie , Logopedie

Beschrijving

De cursus bestaat uit 3 Modules. Alle modules moeten aansluitend gevolgd worden, maar hebben een afzonderlijke inschrijving.

De opleiding orofaciale pijn en disfunctie is uniek in Vlaanderen. Er werd bewust gekozen om de opleiding niet te beperken tot het temporomandibulaire gewricht. Klachten in deze regio kunnen immers van diverse oorsprong zijn binnen het gehele orofaciale gebied. Door verschillende topics aan bod te laten komen, heb je na deze 10-daagse opleiding heel wat bagage mee om aan de slag te gaan als orofaciaal therapeut.

In 2024-2025 zal de opleiding bestaan uit 10 lesdagen: 9 lesdagen voor de basisopleiding en een terugkomdag die we ook openstellen voor oud-cursisten. Hierdoor faciliteren we een manier om orofaciaal therapeuten met elkaar in contact te brengen en op ontstaat een netwerk van Vlaamse gespecialiseerde kinesitherapeuten voor de behandeling van specifieke klachten in de nek-, hals- en hoofdregio.

Tijdens de gehele cursusreeks, opgedeeld in 3 modules, worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Er wordt geregeld casuïstiek gebracht en ruimte tot vragen stellen of om eigen casuïstiek aan te brengen is er steeds. Deze navorming wordt gegeven door een internationaal en multidisciplinair team van lesgevers en richt zich op kinesitherapeuten en logopedisten. U hoeft geen voorkennis te hebben van de orofaciale regio om goed te kunnen meevolgen.

Module 1 bestaat uit twee weekends. Tijdens het eerste weekend word je ondergedompeld in de anatomie, biomechanica en onderzoek van de kaakregio. Dit wordt telkens gekaderd binnen de ruimere orofaciale regio. Er wordt eveneens een link gemaakt met de (hoog)cervicale wervelzuil. Je leert hoe je een anamnese afneemt en een onderzoek uitvoert van patiënten die met deze specifieke klachten langskomen in je praktijk. Ook de 'Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders' (DC/TMD) komen aan bod, een classificatiesysteem dat internationaal gebruikt wordt door orofaciaal therapeuten. Tijdens het tweede weekend verdiepen we ons onder meer in bruxisme. Je leert klemgedrag herkennen en krijgt richtlijnen over hoe je een gedragsverandering bij jouw patiënt kan begeleiden. De craniale zenuwen worden besproken vanuit een klinisch oogpunt. Je leert hoe je de integriteit van deze zenuwen kan testen. Beeldvorming, chirurgie en farmacotherapie vormen een theoretisch deel tijdens de 2e dag van dit weekend. Tenslotte bouwen we verder op het eerste weekend met praktijk van de hoogcervicale wervelzuil en het uitvoeren van technieken in het kader van artrogene TMD.

Tijdens het eerste weekend komen lesgevers Monique Bot (gnatholoog en manueel therapeut, RadboudUMC, NL) en Bart Vanthillo (manueel therapeut, Universiteit Gent, BE) aan het woord. De practica worden ondersteund door Leen Uyttendaele (manueel therapeut, Universiteit Gent, BE). Tijdens het tweede weekend zien we hen terug, en komen ook aan het woord: Prof. dr Simone Gouw (gnatholoog, Academie Instituut, NL), Prof. dr Katie Bouche (fysisch geneesheer, UZ Gent, BE) en Dr. Barbara Veys (mond-, kaak- en aangezichtschirurg, AZ Sint-Jan Brugge, BE).

Leerdoelen

1. De deelnemer kent de anatomie en biomechanica van het kaakgewricht;

2. De deelnemer is in staat om een grondige anamnese af te nemen in het kader van orofaciale klachten;

3. De deelnemer kan een onderzoek uitvoeren in het kader van orofaciale klachten;

4. De deelnemer kan de link uitleggen tussen kaak- en nekklachten;

5. De deelnemer weet wat bruxisme is en kan dit herkennen bij patiënten;

6. De deelnemer is op de hoogte van de beeldvorming en chirurgische technieken die worden toegepast bij patiënten die zich aanmelden bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie (MKA);

7. De deelnemer kan de juiste behandeltechnieken selecteren en toepassen bij artrogene temporomandibulaire dysfuncties (TMD).

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Logopedisten

Programma

Dag 1: Vrijdag 19 april 2024

09.00 - 10.30 uur: Anatomie basis (Monique Bot)

10.30 - 10.45 uur: pauze     

10.45 - 11.15 uur: Anatomie basis (Monique Bot)         

11.15 - 12.00 uur: Classificatie: DC/TMD (Monique Bot)

12.00 - 13.00 uur: lunch

13.00 - 14.00 uur: Biomechanica TMG + link hoogcervicaal (Bart Vanthillo)

14.00 - 15.00 uur: Praktijk: onderzoek DC/TMD en WOP werkboek; extra- en intraorale inspectie (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

15.00 - 15.15 uur: pauze

15.15 - 17.00 uur: Praktijk: onderzoek DC/TMD en WOP werkboek; actief en passief bewegingsonderzoek (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

Dag 2:  zaterdag 20 april 2024

08.45 - 10.15 uur: Anamnese ‘Orofaciale pijn en disfunctie’ (Monique Bot)

10.15 - 10.30 uur: pauze              

10.30 - 11.45 uur: Craniale zenuwen: anatomie, functie, red flags (Prof. Dr. Katie Bouche)

11.45 - 12.30 uur: lunch

12.30 - 13.45 uur: Praktijk: onderzoek DC/TMD en WOP werkboek;
myofasciale testen en provocatieve testen
(Monique Bot & Leen Uyttendaele)   

13.45 - 15.45 uur:  Praktijk: volledig onderzoek DC/TMD en WOP werkboek (Monique Bot & Leen Uyttendaele)   

15.45 - 16.00 uur: pauze

16.00 - 17.30 uur: Casuïstiek: klinisch redeneerproces orofaciale pijnklachten (Monique Bot & Leen Uyttendaele)   

Dag 3: vrijdag 24 mei 2024

09.00 - 10.30 uur: Bruxisme en TMD en psychosomatiek (Dr. Simone Gouw)

10.30 - 10.45 uur: pauze

10.45 - 12.00 uur: Habit reversal praktijk (Dr. Simone Gouw)

12.00 - 13.00 uur: lunch

13.00 - 15.15 uur: Casuïstiek en klinisch redeneren (Dr. Simone Gouw)

Dag 4: Zaterdag 25 mei 2024

09.00 - 11.00 uur: Praktijk hoogcervicale wervelkolom (Bart Vanthillo & Leen Uyttendaele)

11.00 - 11.15 uur: pauze

11.15 - 12.45 uur: Beeldvormende technieken, chirurgie en farmacotherapie bij TMD (Dr. Barbara Veys)

12.30 - 13.30 uur: lunch           

13.30 - 15.00 uur: Praktijk TMD: artrogene TMD (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

15.00 - 15.15 uur: pauze

15.15u - 17.00 uur: Casuïstiek en praktijk TMD: artrogene TMD (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

Opmerkingen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). Acrehab - DV.O103194

Accreditatie voor kinesitherapeuten:

* PQK - Algemeen Kwaliteitslabel Kinesitherapie: 24 punten toegekend

* PQK - Subportfolio Manuele Therapie: 56 punten toegekend

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.