Wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MEC24 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De micro-credential "Mechanica" behoort tot de leerlijn "Algemene fysica" in de Bacheloropleiding Fysica en Sterrenkunde. De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is uitgaande van de kinematica de wetmatigheden in de Newtoniaanse mechanica op te bouwen en wiskundig te formuleren, dit ondersteund met talrijke voorbeelden en problemen. Daarnaast wordt met de relativistische behandeling van de kinematica en de dynamica een meer moderne visie op de mechanica verworven. De relevantie van deze micro-credential komt verder voort uit de essentiële basis die het biedt in natuurwetenschappen, het bevorderen van wetenschappelijk denken en analytische vaardigheden voor diverse professionele contexten. Met directe toepassingen in sectoren zoals engineering en technologie, legt het ook de fundamenten voor geavanceerde ontwikkelingen en biedt het een eigentijds perspectief. Deze focus op inhoudelijke aspecten maakt de micro-credential bijzonder relevant voor zowel professionals als levenslang lerenden in uiteenlopende werkvelden.

Voorkennis

Basiskennis van de wetenschappen, op het peil van het hoger middelbaar onderwijs.

Leerresultaten

  • Een grondige beheersing van zowel Newtoniaanse mechanica als relativistische behandelingen.
  • Beheersing van wetenschappelijk denken en analyseren.
  • Het vermogen om complexe vraagstukken te herleiden tot hun (fysische) essentie en op te lossen.
  • Kritische evaluatie van resultaten van metingen en oplossingen van vraagstukken.
  • Het leggen van de grondslagen voor meer fundamentele, experimenteel gerichte onderdelen in de natuurkunde
  • De mogelijkheid om verdere opleidingsonderdelen in de algemene natuurkunde aan te vangen met centrale focus op kennis, inzicht en toepassing.

Praktische organisatie

De theoretische basis wordt gelegd door hoorcolleges, waarin essentiële concepten en wetmatigheden van Newtoniaanse mechanica en relativistische behandelingen worden behandeld. Dit biedt een gestructureerd kader voor begrip. De interactieve werkcolleges stellen de deelnemers in staat om de opgedane kennis toe te passen op concrete voorbeelden en problemen. Deze aanpak bevordert een actieve betrokkenheid en begrip van de onderliggende principes. De elektronische leeromgeving Ufora wordt ingezet om interactie te faciliteren, problemen en opgaven te bespreken en individuele uitleg te bieden. Dit draagt bij aan een flexibele leeromgeving, vooral relevant voor levenslang lerenden die mogelijk werken en studeren combineren. De evaluatievormen, bestaande uit schriftelijke evaluaties met meerkeuzevragen en open vragen, evenals een schriftelijk examen, zijn ontworpen om zowel het begrip van de theorie als de toepassing ervan te meten. Het examen omvat zowel een gesloten boek als een open boek gedeelte, waardoor deelnemers hun begrip van de stof kunnen aantonen en tegelijkertijd hun vermogen om theoretische concepten toe te passen.

Locatie

Faculteit Wetenschappen, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent

Cursusnummer:
MEC24
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
25.09.2024
Lesgevers:
Matthieu Boone
Contactpersoon:
ipvw.ices@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.