Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_24_25_MC_MSP Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Micro-credentials , Sociaal Werk , Werk, organisatie en samenleving , Cultuur, educatie en onderwijs

Beschrijving

Veel afgestudeerden binnen het sociaalpedagogische werkveld gaan aan de slag als leidinggevende, coördinator of manager in de social profit. Een sector die nooit stil staat en vaak met veranderingen en uitdagingen geconfronteerd wordt, wat kadert binnen het levenslang leren. Met deze MC wensen we dan ook in te spelen op de (analyse van) verschillende ontwikkelingen inzake management in de social profit sector en via het zelfstandig toepassen van een analyse van het management van een social profit organisatie. Door de combinatie van academische inzichten met praktijkgericht werken stelt het de studenten in staat om complexe pedagogische vraagstukken en vraagstukken uit het sociaal werk te analyseren en te duiden.

In de micro-credential Management van de social profit sector komt volgende inhoud aan bod:

 • Verschillen tussen management in de social profit en de profit sector
 • Basisdimensies van organisatie-effectiviteit vanuit het concurrerend waardenmodel van Quinn;
 • Belang van de missie en strategie van organisaties om in te spelen op internationale ontwikkelingen inzake globalisering, vermarkting en efficiëntiedenken
 • De historiek, de mogelijkheden en valkuilen van kwaliteitszorg, zelfevaluatie, performantie-indicatoren en cliëntgerichtheid;
 • Veranderingsmanagement waarbij wordt ingegaan op aandachtspunten bij veranderingsprocessen, dimensies en strategieën van veranderingsmanagement.

NA DE OPLEIDING KAN JE

 • Empirisch-analytische, interpretatieve en actiegerichte onderzoeksmethodes adequaat toepassen.
 • Op een methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig een onderzoek opzetten met betrekking tot een specifieke probleemstelling.
 • Belangrijke concepten in algemeen management, new public management en social profit management kunnen duiden, zoals effectiviteit, efficiëntie, innovatie, kwaliteitsmanagement, indicatoren, cliënttevredenheid, teamwerk, participatie en zelfevaluatie
 • Kritische analyse van monopolievorming, bureaucratisering en marktprocessen in de social profit sector en van het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om management in de social profit sector te toetsen en te evalueren
 • In team samenwerken in complexe multidisciplinaire (academische) contexten

Programma

PRAKTISCH

Voor dit type Micro Credential worden de lessen georganiseerd samen met de reguliere studenten binnen de masteropleidingen pedagogische wetenschappen en sociaal werk. De lessen vinden meestal plaats op maandagnamiddag (13h – 16h) of vrijdagvoormiddag (9h – 12h).

VOOR WIE

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma
 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in management in de social profit sector en die voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden inzake diploma
 • Mensen werkzaam in de publieke en social profit sector die zich verder willen verdiepen in managementvaardigheden
 • Kennis van het Nederlands

ONDERWIJSTAAL

 • Nederlands

EVALUATIE

 • Niet-periodegebonden evaluatie (50%): de student maakt een werkstuk waarin een analyse wordt gemaakt van een management van een veranderingsproces in een social profit instelling. Er is
 • Periodegebonden evaluatie (50%): de student legt een mondeling examen af
 • De eindscore op 20 wordt als volgt samengesteld
  • Een combinatie van periodegebonden evaluatie (50%) en niet-periodegebonden evaluatie (50%). Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet meerslagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer teruggebracht tothet hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger ligt.
 • Tweede examenkans mogelijk:
  • Niet-periodegebonden evaluatie: herwerken van de werkstukken. Feedback bij niet-periodegebonden evaluatie: in afspraak met de verantwoordelijke lesgever.
  • Periodegebonden evaluatie: mondeling examen

Opmerkingen

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt. Er is kunnen maximum 10 studenten toegelaten worden voor deze micro-credential. Wees er dus snel bij!

Cursusnummer:
D_A_24_25_MC_MSP
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Gezondheidswetenschappen, Onderwijs en pedagogie, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.