Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC1 Nederlands
Tags: Cultuur, kunst, muziek, film, theater , Micro-credentials

Beschrijving

Hoe ‘werken’ verhalen in verschillende zorgcontexten? Kan (voor-)lezen helend werken? Welk effect heeft verhalen vertellen op mensen die lijden en rouwen? Hoe helpt literatuur de zorgverlener die met kinderen werkt?

In deze micro-credential word je geconfronteerd met literaire reflecties over wat het betekent om ziek, een patiënt of zorgbehoevend te zijn en kom je in contact met de praktijk van de literaire zorg binnen zorgverleningscontexten.

De jongste jaren, en dit versterkt door de Covid-pandemie, zien we immers de nood aan een meer holistisch zorgmodel toenemen. De integratie van literatuur en verhalen in zorgcontexten wereldwijd heeft haar therapeutische en verbindende waarde getoond, maar vraagt om constante en kritische diversificatie in een almaar diverser wordende zorgsector.

 • In deze opleiding belichten literatuurwetenschappers en vertegenwoordigers uit cultuur- en zorgsectoren de wederzijdse interactie tussen literatuur en zorg in al haar facetten, aan de hand van literaire en theoretische teksten, via gastsprekers en discussiemomenten.
 • Literatuur en Zorg richt de blik van deelnemers enerzijds op de representatie van zorg, ziekte, gezondheid, dood en de medische wereld in literaire teksten en anderzijds op het functioneren van literaire teksten in diverse maatschappelijke zorgcontexten. Je krijgt bovendien de mogelijkheid om je verworven inzichten in de praktijk om te zetten.

Wat is een micro-credential?

Programma

Wanneer?

 • 12 bijeenkomsten gespreid over een volledig academiejaar

 • maandag

 • 8u30 - 11u30

 • campus Boekentoren

Onderwijstaal?

 • de lessen en begeleiding zijn in het Nederlands
 • een masterclass in het Engels
 • een reader met daarin teksten in het Nederlands en het Engels

Inhoud?

 • Vier introductielessen waarin het interdisciplinaire veld van de Medical and Health Humanities geschetst wordt aan de hand van centrale concepten als narrative medicine en bibliotherapie. In deze lessen worden een aantal literaire en theoretische teksten gelezen en besproken rond zorg, ziekte, lijden, rouw, arts-patiëntrelaties, … van onder meer Virginia Woolf, Susan Sontag, Anatole Broyard, en Leo Tolstoj. Hiervoor wordt een reader voorzien.
 • Masterclass door een vooraanstaande internationale gastspreker (bv. Rita Charon, Arthur Frank, Havi Carel, …).
 • Discussiecolleges toegespitst op twee overkoepelende thema’s, bijvoorbeeld literatuur en rouw, literatuur en diversiteit, literatuur en ouderenzorg.
 • Mogelijkheid om, individueel of in een kleine groep, concrete praktijkervaring op te doen in zorginstellingen of culturele instellingen zoals Museum dr. Guislain, woonzorgcentra, Bibliotheek De Krook, de palliatieve dienst van een ziekenhuis, de culturele werking van privé-initiatieven als het Majin-huis, … en zo bij te dragen tot de maatschappij (community service learning).
 • studiefiche Literatuur en Zorg

Evaluatie?

Een portfolio bestaande uit drie componenten:

 • een persoonlijke reflectie op één of meerdere teksten uit de reader in de vorm van een essay en een presentatie
 • een interview met een actor uit de culturele zorgpraktijk (een medewerker van een organisatie, een patiënt, een onderzoeker, …) rond een in de lessen besproken problematiek naar keuze of rond een vraag of ervaringsproblematiek die tijdens de praktijkstage is opgedoken
 • een reflectie op de eigen praktijkervaring

Het eerste deel van het portfolio wordt ingediend in januari; delen twee en drie worden ingediend in juni (eerste zittijd) of augustus (tweede zittijd).

Toelating?

Er wordt een intakegesprek met de lesgevers georganiseerd. Hierin wordt gepeild naar je persoonlijke motivatie. Dit om een diverse groep te kunnen samenstellen met zowel deelnemers met een achtergrond in de letterkunde als in de zorg. Dit gesprek zal in de week van 12 september plaatsvinden.

Je kan nu al je inschrijvingsaanvraag starten. Na de intakegesprekken kan je je inschrijving definitief maken, tussen 16 en 30 september 2022.

Opmerkingen

Deze opleiding is een samenwerking tussen drie academies voor levenslang leren

Cursusnummer:
MC1
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Kunst en cultuur, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
26.09.2022
Lesgevers:
Jürgen Pieters
Zoë Ghyselinck
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.