Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC9 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Literatuur geeft aan wat er leeft, waar debat over is, wat mensen beweegt. Auteurs en performers reflecteren door hun woordkunst op politiek-economische ontwikkelingen, sociale relaties, machtsstructuren en hun individuele engagement daarmee. Literatuur is op die manier allicht geen rechtstreekse spiegel, maar wel de polsslag van de samenleving.

In de meeste literatuurwetenschappelijke benaderingen wordt uitgegaan van de ‘Westerse’ canon; er is meestal maar bitter weinig aandacht voor literaturen uit Azië en Afrika. Deze opleiding wil dat doorbreken en Aziatische en Afrikaanse literaturen centraal stellen. Het interessante is dat daarmee meteen de theoretische parameters van het begrip ‘literatuur’ zelf in vraag komen te staan: het begrip is immers nauw verbonden met precies die ‘Westerse’ canon.

Wat is een micro-credential?

Voor wie?

 • je hebt interesse in literaturen in het algemeen
 • je toont belangstelling voor Afrikaanse en Aziatische geschiedenis en samenlevingen in het bijzonder

Na afloop heb je:

 • een degelijk inzicht in de mondelinge en schriftelijke literaturen van Azië en Afrika, alsook in andere expressievormen in nieuwe media;
 • kennis van de literatuurgeschiedenis van Azië en Afrika en de voornaamste literaire genres en hun vertegenwoordigers;
 • een goed begrip van de relaties tussen de literaire genres en het bredere maatschappelijke veld, zowel op lokaal als globaal vlak;
 • kennis van de voornaamste literaire debatten die je ook kan koppelen aan de maatschappelijk-culturele achtergrond en socio-literaire context;
 • de vaardigheid om zelfstandig kritisch te reflecteren, zowel op het literatuurwetenschappelijk begrippenapparaat als op canonvorming.

Programma

Programma onder voorbehoud

Praktisch?

 • on campus hoorcolleges met ruime mogelijkheid tot actieve participatie
 • livestream en opnames om zowel synchroon als asynchroon mee te volgen

Module 1: Inleiding tot de literaturen van Afrika

 • 12 hoorcolleges
 • eerste semester
 • woensdag 8u30 - 11u30
 • on campus: Blandijn, leslokaal 2.21, Blandijn

Module 2: Oosterse literaturen: Japan

 • 12 hoorcolleges
 • tweede semester
 • dinsdag 16u00 - 19u00
 • on campus: auditorium B - Walter Soete, T2, campus Ufo

Module 3: Oosterse literaturen: Zuid-Azië

 • 12 hoorcolleges
 • tweede semester
 • donderdag 13u00 - 16u00
 • on campus: Blandijn, leslokaal 1.12

Onderwijstaal?

 • hoorcolleges in het Nederlands
 • gastlessen vooral in het Engels, mogelijks ook in het Frans
 • handboeken en leesmateriaal in het Nederlands en het Engels

Inhoud?

Module 1: Inleiding tot de literaturen van Afrika

Afrika is niet alleen de bakermat van de mensheid, maar ook van prachtige literaire genres. Naast oude schriftculturen, bijvoorbeeld in Ethiopië, Noord-Afrika en het Swahiligebied, kent het continent ook veel mondelinge genres: mythen, spreekwoorden, poëzie, epen, theater, enz.

De geschreven literaturen zijn zowel geïnspireerd door deze mondelinge genres als door Europese tradities zoals de roman. We vinden teksten geschreven in Afrikaanse talen en veel geschreven literatuur in Europese talen. Afrika’s literatuur heeft ook de weg gevonden naar nieuwe media, waar geëxperimenteerd wordt met een verscheidenheid aan literaire vormen. Oude en nieuwe tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen komen in deze cursus over Afrikaanse literaturen volop aan bod, gezien in de bredere (inter)nationale context.

Module 2: Oosterse literaturen: Japan

De Japanse literatuur heeft een lange, rijkgevarieerde geschiedenis en bevat tal van werken die de tand des tijds hebben doorstaan. Het verhaal van Genji van de hofdame Murasaki Shikibu (begin elfde eeuw) wordt vaak de oudste roman ter wereld genoemd, en de eerste bloemlezing gedichten Manyoshu stamt al uit de achtste eeuw. Aanvankelijk was, net zoals bij de rest van de Japanse kunst en cultuur, de Chinese invloed groot, maar gaandeweg ontstonden eigen literaire vormen, zoals de tanka en de haiku. Toen Japan midden negentiende eeuw, na een lange periode van zelfopgelegde nationale isolatie, opnieuw zijn grenzen openstelde, ging het meteen gretig op zoek naar westerse kennis, niet alleen technisch, wetenschappelijk en militair, maar ook cultureel. De moderne westerse schrijvers werden met grote belangstelling gelezen en algauw was hun impact op de Japanse literatuur onmiskenbaar.

Deze module gaat na hoe Japanse auteurs de afgelopen honderd jaar omgingen met die buitenlandse invloeden en hoe 'Japans' hun werk is gebleven in verschillende fases van modernisering en internationalisering. Verder is er aandacht voor de problematiek van het vertalen van literatuur uit het ‘Verre’ Oosten.

Module 3: Oosterse literaturen: Zuid-Azië

Dit vak geeft een inleiding tot de teksttradities van Zuid-Azië - de regio van en rond India - van bij hun begin, ca. 3500 jaar geleden, tot het heden.

Aan de hand van uittreksels (in vertaling) uit canonieke werken in Indische talen, in het bijzonder Sanskrit en Hindi, bestudeer je de evolutie en veelzijdigheid van het begrip ‘literatuur’ in de Zuid-Aziatische context. De vele verschillende genres worden bekeken, beginnende bij de Vedische hymnen, vroege filosofische literatuur in de Upaniṣads, over de grote epen, de rijke verhaalliteratuur, de hoofse schone letteren en theaterstukken, tot traditionele wetenschappelijke literatuur (o.a. Āyurvedische teksten), en het ontstaan van hedendaagse genres als de novelles en kortverhalen. Je refelcteert over de bredere socioculturele en religieuze contexten van het ontstaan van deze teksten, en over de evolutie van hun receptie bij de diverse gemeenschappen in Zuid-Azië tot ver daarbuiten, in het bijzonder over hun betekenis voor de hedendaagse wereld.

Evaluatie?

Voor elke module:

 • begeleid werkstuk
 • schriftelijk examen

Toelating?

 • geen voorkennis nodig van enige Afrikaanse of Aziatische taal
 • passieve kennis van Engels en Frans om de gastlessen te kunnen volgen (vertaling kan gefaciliteerd worden)

Opmerkingen

Idealiter ben je ingeschreven ten laatste bij de start van de eerste les. Dit is belangrijk met het oog op de begeleide werkstukken.

Cursusnummer:
MC9
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Inge Brinkman
Eva De Clercq
Luc Van Haute
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.