IPVS-Belgian branch studiedag – Diagnostiek en toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen

Start op 03.12.2021

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IPVS Nederlands Online beschikbaar
Tags: Andere bijscholingen

Beschrijving

In voormiddag wordt een update gegeven over de snel evoluerende diagnostiek die in de varkenshouderij gebruikt wordt om infectieziekten op te sporen. De focus zal hierbij liggen op nieuwe bemonsteringsmethoden alsook op nieuwe diagnostische technieken zoals de pathosense, digitale PCR en kwantitatieve PCR.

Na de middag komen diverse onderwerpen aan bod. In het deel voor de pauze zal eerst ingegaan worden op de carbon footprint die varkensproductie met zich mee brengt, een thema dat maatschappelijk zeer actueel is en veel aandacht krijgt. De twee volgende presentaties gaan over het belang van koper en zink gehaltes in biggenvoeders, de invloed ervan op diergezondheid, en wat we moeten doen in geval er problemen zijn met onvoldoende voederopname bij gespeende biggen. De problematiek zal zowel vanuit academische als praktische invalshoek besproken en bediscussieerd worden. Het deel na de pauze is een open sessie waarbij recent onderzoek wordt voorgesteld. De onderwerpen zullen geselecteerd worden op basis van ingestuurde abstracts.

Programma

 • 9.00 – 10.00 Diagnostics: new sampling methods & interpretation - Giovani Trevisan

(Iowa State University, US)

 • 10.00 – 10.45 Pathosense: mogelijkheden, beperkingen en interpretatie - S. Theuns (UGent)
 • 10.45 - 11.15 Koffiepauze
 • 11.15 – 11.45 Digitale PCR - Lisa Beuckelaere (UGent)
 • 11.45 – 12.15 qPCR diagnostiek: mogelijkheden - P. Vyt (Dialab)
 • 12.15 – 13.15 Middagpauze met poster walking
 • 13.15 – 14.00 Carbon footprint of pork production: feed-to-food – B. Van Calster (BASF)
 • 14.00 – 14.45 - Koper en zink, kunnen we met minder of zelfs zonder? – Geert De Wolf (VDS)
 • 14.45 – 15.30 - De big die niet eet – Wouter Naeyaert (Nuscience)
 • 15.30 – 16.00 Koffiepauze
 • 16.00 – 17.00 3 geselecteerde abstracts: orale presentaties
 • 17.00 – 17.40 Laureaten scriptieprijs 2020 en 2021
 • 17.40 – 18.00 IPVS-BB – Algemene vergadering
 • 18.00 – 18.30 IPVS-BB 35 jaar +1 – terugblik op de voorbije decennia

18.30 – 20.30 Diner

Opmerkingen

IPVS-Belgian branch studiedag (35 +1 jaar jubileum viering)

Inschrijven kan via https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6mnYa_8jnEGIc8SxHrwwdu5zwX9u3PxLj7d24fkQP3xUMkhLVFVTT0Y5WDk5MTdPSlA2SFpLRlhVTS4u

Cursusnummer:
IPVS
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
03.12.2021
Lesgevers:
Trevisan Giovani
Theuns Sebastiaan
Beuckelaere Lisa
Vyt Philip
Van Calster Bruno
De Wolf Geert
Naeyaert Wouter
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.