Architectuur en ontwerp

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IPO2024 Nederlands
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Beschrijving

De opleiding “Integrale Productontwikkeling 5.0” (IPO 5.0) heeft als doel ingenieurs en ontwerpers in staat te stellen om creatieve ideeën om te zetten in een succesvol product, en het perspectief van IPO 5.0 te kunnen introduceren en consequent te kunnen aanhouden binnen een innovatieve, duurzame bedrijfsstrategie.

Integrale productontwikkeling is een benadering die wordt toegepast in de ontwikkeling van producten, waarbij alle relevante aspecten van het productontwikkelingsproces worden geïntegreerd en gecoördineerd om een efficiënter en effectiever proces bereiken. Deze aanpak richt zich op het naadloos samenbrengen van verschillende disciplines, zoals engineering, design, marketing, productie, supply chain, ..., om producten te ontwerpen, ontwikkelen en op de markt te brengen die voldoen aan de verwachtingen van klanten en tegelijk de optimale balans realiseert tussen snelheid, kosten en kwaliteit in het ontwikkelingsproces.

De opleiding IPO 5.0 gaat nog een stap verder en integreert extra dimensies, die specifiek gelinkt zijn aan de opkomende Industrie 5.0; een concept dat voortbouwt op eerdere industriële revoluties en zich richt op de verdere integratie van menselijke arbeid met geavanceerde technologieën, zoals AI, robotica en Internet of Things (IoT), en tegelijk oog heeft voor de grenzen van de planeet.
Dit moet een nieuwe vorm van samenwerking en synergie tussen mens en machine in de productiesector maken en tot nieuwe en duurzamere vormen van productie en consumptie leiden. Zo krijgen circulaire en regeneratieve waardecreatie essentiële plaats in productontwikkeling, en moet het resulteren in gedeelde welvaart voor iedereen.

De opleiding ‘integrale productontwikkeling’ werd met steun vanuit het ESF en in samenwerking met het PUC, vernieuwd en aangepast aan de noden van de industrie 5.0.

In 2023 werd de experimentele editie aangeboden aan een beperkt aantal deelnemers. Op basis van de ondervindingen en verzamelde feedback vond een revisie plaats. Deze opleiding wordt nu opengesteld voor het grotere publiek.

Programma

Creatieve ideeën kunnen omzetten in een succesvol product en integrale productontwikkeling 5.0 consequent kunnen introduceren binnen een innovatieve, duurzame bedrijfsstrategie.

Toekomstperspectief (cf. ‘5.0’)

  • Je maakt kennis met de up-to-date & state-of-the-art trends binnen productontwikkeling (cf. twin transition van digitalisering en verduurzaming – kansen en uitdagingen)

Breed perspectief (cf. ‘integraal’)

  • Je ontdekt de achterliggende principes en technieken van de integrale ontwerpcyclus van een product, hoe je die creatief toepast en aanstuurt.
  • Je leert hoe je structuur brengt in dit complexe ontwerpproces, hoe je dit methodisch en procesmatig aanpakt en problemen voorkomt.
  • Je leert hoe integrale productontwikkeling deel uitmaakt van een strategisch innovatie- en duurzaamheidsbeleid en wordt geprikkeld in je ondernemingszin.
  • Je verneemt hoe je gebruikersgericht kunt inspelen op voortdurend wisselende wensen van consumenten binnen een dynamische markt en veranderende samenleving.

Pragmatisch perspectief

  • Je krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatie- en (digitale) ontwerptools en het concrete (hands-on) gebruik ervan.
  • Tijdens een concreet ontwerpproject pas je de aangereikte kennis interactief en effectief toe op een reële case.

Klik hier voor meer info: www.ugain.ugent.be/IPO


Cursusnummer:
IPO2024
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
05.09.2024
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.