Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° Identificatie paardachtigen Nederlands
Tags: Paard

Beschrijving

Mededeling van de FOD Volksgezondheid voor de dierenartsen identificeerders van paarden

Het nieuwe besluit betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen werd gepubliceerd op 6 december 2022 en is van toepassing vanaf 1 januari 2023. Dit besluit houdt rekening met de nieuwe Europese regels naar aanleiding van de inwerkingtreding van de diergezondheidswet "Animal health law" en haar gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

De FOD Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Belgische Confederatie van het paard, het FAGG en de universiteiten van Gent en Luik een opleiding voor dierenartsen van een halve dag voor het identificeren van paarden. Deze opleiding is verplicht voor elke dierenarts die wenst deel uit te maken van de lijst van identificeerders die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid. Er worden verschillende data gepland in januari, februari en maart 2023. Deze worden meegedeeld via Formavet voor Wallonië en via de Academie voor Diergeneeskunde in Vlaanderen.

Deze opleiding heeft tot doel :

  • De nieuwe wettelijke bepalingen toe te lichten, met in het bijzonder de rol van de dierenarts
  • De regels betreffende grafische en beschrijvende signalementen op te frissen én de voorstelling van de nieuwe informaticatoepassing die vanaf 1 maart 2023 moet worden gebruikt. Vanaf die datum zal het in te vullen identificatiedossier inderdaad volledig digitaal zijn. De papieren procedure zal niet meer gebruikt worden
  • De functionaliteiten van HorseID in relatie tot de taken van de dierenarts toe te lichten
  • De nieuwe bepalingen voor te stellen die van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij paardachtigen

Programma

13u30-14u00: Nieuwe wetgeving

  • Wettelijke basis: Europese en Belgische wetgevingen
  • Nieuwigheden onder de aandacht brengen (nieuw model van paspoort, uitsluiting, transponder,…)
  • Identificeerders: aanvraag indienen, beheer van de lijst van de identificeerders
  • Specifieke taken van dierenartsen

Eline Praet (FOD)

14u00-14u45: Praktische toepassing van HorseID ( zonder signalement)

  • Administratieve formaliteiten in verband met de identificatie van paardachtigen
  • Parallel tonen welke toegang dierenartsen hebben:

o hoe een nieuw transpondernummer te coderen

o hoe een uitsluiting te coderen

o hoe de dood van een paard te melden

Carine Luys (PPV)

15u15-16u15: Theoretische achtergrond van het signalement

Frank Gasthuys (UGent)

16u15-16u45: Nieuwe applicatie zijnde het digitale signalement

Jeroen Vanavermaete (BCP)

17u15-17u45: Nieuwe wetgeving in verband met geneesmiddelen bij paardachtigen

Wim Impens (FAGG)

17u45-18u00: Vragen / antwoorden

Opmerkingen

Registratie slechts nodig voor één opleidingsnamiddag

Cursusnummer:
Identificatie paardachtigen
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
22.05.2023
Lesgevers:
Gasthuys Frank
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.