Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° ID-03 Nederlands
Tags: Paard , Herkauwers , Andere bijscholingen

Beschrijving

België heeft het meest aantal paarden per inwoner (2015: 47.8 per 1000 inwoners) en is wereldwijd gekend omwille van zijn goed presterende sportpaarden. Volgens de huidige Europese en Belgische wetgeving dient elk paard(achtige) op een afdoende wijze geïdentificeerd te worden d.m.v. een geijkt EU paspoort, een chip en de “codering” in de nationale databank “HorseID”. Tevens dient het statuut van een paard (voedsel of niet-voedselproducerend) opgenomen te worden in de databank in het kader van de voedselveiligheid. Het gebruik van medicatie bij voedselproducerende paarden is eveneens onderworpen aan strikte regels.

In samenspraak met de FOD Volksgezondheid wordt jaarlijks een info namiddag(en) ingericht om een officieel getuigschrift van “identificeerder” van paarden te verkrijgen.

Deelnemen aan de namiddag kan enkel als u registreert en inschrijft via deze website.

Programma

Verschillende onderwerpen komen aan bod tijdens deze namiddag:

  • Introductie: situering van de identificatie van paardachtigen
  • Huidige wetgeving identificatie paard
  • Praktische richtlijnen voor de identificatie in “HorseID” (online/offline)
  • Opmaken van een signalement van een paard
  • Informatie over en plaatsen van een “chip”
  • Medicatie voor paarden

Opmerkingen

  • Studenten van academiejaar

2021-2022: 3° Master, gebruik het UGent adres bij registratie, bij uitzonderingsprijs kan student aangegeven worden, dan ontvangt u geen factuur.

Cursusnummer:
ID-03
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
12.05.2022
Lesgevers:
Gasthuys Frank
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.