Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg

Start op 16.09.2024

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_24_25_HOGGZ Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Kort- en langlopende opleidingen , Zorg, hulpverlening en begeleiding , (ortho)pedagogie en opvoeding

Beschrijving

Wie wil ik zijn als hulpverlener, als steun, als mens, als hoopverlener voor anderen?

We kunnen daar samen keuzes in maken. Dat vraagt de nodige authenticiteit en moed - en daar hebben we elkaar voor nodig. In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg is 'herstelondersteunend werken' een onmisbare benadering geworden. Maar soms lijken de termen 'herstel' en 'herstelondersteunende zorg' te pas en te onpas gebruikt te worden, waardoor hun echte betekenis soms verloren gaat.

Er blijft nood aan een gerichte opleiding om hulpverleners vanuit verschillende disciplines en achtergronden verder te laten herbronnen in het hersteldenken én het bijhorende concrete praktijkwerk, vanuit herstelondersteunende principes en duidelijke kaders. Op die manier kunnen hulpverleners niet enkel begrijpen en verder verdiepen rond wat herstel betekent, maar ook hoe ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het herstelproces van mensen.

In deze permanente vorming besteden we onder andere aandacht aan ruimte voor menselijke kwetsbaarheid en het herstelproces, co-creatieve en dialogische zorg, het denken voorbij de diagnose en de waarde van multi-deskundigheid. We geven input vanuit verschillende achtergronden en praktijken om zo een meer multidisciplinaire kijk en aanpak in de GGZ te bestendigen.

Doelstellingen

Deze opleidingsreeks geeft de deelnemers de kans om actief te herbronnen rond wat we verstaan onder ‘herstelondersteunende zorg’, vanuit verschillende theoretische kaders en multidisciplinaire invalshoeken.

De deelnemers maken vanuit theoretische kaders de transfer naar het eigen werkveld. Daarbij biedt de uitwisseling tussen de deelnemers, vanuit de eigen diverse expertise, extra voeding aan deze dertien masterclasses. Binnen de verdiepende verkenning van co-creatieve en dialogische zorgpraktijken krijgen ook (familie-)ervaringswerkers een evenwaardige stem.

De deelnemers worden op die manier ook meer bewust van hun eigen positie en referentiekader, in relatie tot de cliënt en diens herstelproces.

De deelnemers dragen bij vanuit hun eigen expertise en staan open voor die van een ander om zo te komen tot een gedragen visie en een rijkere, meer flexibele herstelondersteunende praktijk.

Programma

Hieronder vindt u het programma voor academiejaar 2024-2025.

Deze opleiding 'Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg' start in september 2024 en loopt tot juni 2025.

Er zijn 13 lesdagen, telkens van 9u tot 17u.

De meeste opleidingsdagen vinden plaats aan de Universiteit Gent:Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan, Gent

Enkele lesdagen vinden plaats in aan de KUL Leuven. De locaties worden voor aanvang van het opleidingsjaar aangekondigd.

Academisch verantwoordelijke: prof. dr. Stijn Vanheule

Coördinatie: Dag Van Wetter & Elke Haerick

Lessen:

 1. maandag 16/9/24 - Wat is herstel? (Stijn Vanheule)
 2. maandag 30/9/24 - Open Dialogue, samen verbindend luisteren en spreken (Dag Van Wetter)
 3. dinsdag 22/10/24 - Werken met de context van degene die psychisch lijdt (Peter Rober) – in Leuven
 4. dinsdag 12/11/24 (11/11 is een feestdag) - Meer gepersonaliseerde zorg door digitale technologie (Inez Germeys)
 5. dinsdag 3/12/24 - Ervaringsdeskundigheid & ervaringswerk (Leen Verhaert)
 6. maandag 13/1/25 - Hulpverleningsattitude, macht en ethiek in de psychiatrie (Evi Verbeke)
 7. maandag 3/2/25 – Herstel en verslaving (Wouter Vanderplasschen en Clara De Ruysscher – klinische orthopedagogiek)
 8. maandag 24/2/25 – Herstel in forensische context (Sara Rowaert – klinische orthopedagogiek)
 9. maandag 10/3/25 - GGZ in de wijk (Philippe Delespaul)
 10. maandag 31/3/25 - Assertieve zorg en netwerkpsychiatrie (Katrien Jordaens)
 11. dinsdag 22/4/25 (21/4 is paasmaandag) - Kwartiermaken in Vlaanderen (Peter Dierinck & Dirk Bryssinck)
 12. maandag 12/5/25 - Het belang van de minderheidsstem en gemeenschapsgerichte zorg, gebaseerd op Deep Democracy (Elke Haerick)
 13. maandag 16/6/25 – posterpresentaties

Stel je hier kandidaat voor deze opleiding

Kandidatuur indienen

Er wordt een deelnemersgroep samengesteld met hulpverleners en ervaringswerkers vanuit verschillende disciplines, achtergrond of ervaringskennis

Wie zich kandidaat kan stellen voor de opleiding 'Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg':

 • hulpverleners, vanuit alle disciplines en werkcontexten binnen zorg en welzijn
 • ervaringswerkers, vanuit eigen ervaring of familie-ervaring

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1000.

Ervaringsdeskundigen betalen eventueel een gereduceerd tarief van €400, op basis van toetsing en beslissing van de inrichters. Ervaringsdeskundigen kunnen bij de kandidaatstelling hun statuut kenbaar maken en mogelijk het aangepaste tarief verkrijgen.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Deadline: Tot en met 11 augustus 2024 kunnen kandidaten hun CV en motivatiebrief opsturen naar prof. dr. Stijn Vanheule, Dag Van Wetter en Elke Haerick, via HOGGZ@ugent.be

Op deze manier tonen kandidaten aan dat zij beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en lichten ze hun motivatie toe voor het volgen van deze opleiding.

Vanuit de kandidaturen worden door de organisatoren een groep deelnemers geselecteerd, op basis van een evenwichtige samenstelling van de groep.

De geselecteerde kandidaten worden vanaf 15 augustus gecontacteerd.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

Deelnemers dienen per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Als eindresultaat wordt op de laatste opleidingsdag een poster gepresenteerd, geïnspireerd door de opleiding en met een concrete vernieuwende vooruitblik op de eigen praktijk en samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Voor info en vragen kan men contact opnemen met de organisatoren, via HOGGZ@ugent.be

Cursusnummer:
D_A_24_25_HOGGZ
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
16.09.2024
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.