(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° HESA2022 Nederlands
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Beschrijving

Alle info en inschrijven: https://www.ugain.ugent.be/HESA2022.htm

De opkomst van decentrale energiebronnen hertekende de afgelopen decennia het energielandschap.

Het variabel en flexibel verbruik van elektriciteit uit zon en wind zal in de toekomst moeten resulteren in een verhoogd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen. De zoektocht om on site een goede balans te bekomen tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in zowel de private als de industriële sector.

Het afschaffen van de klassieke dag/nacht tarifering brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Dit zal zich uiten via actieve sturingen van verbruik wegens een op aansluitvermogen gebaseerde tariefdrager – het capaciteitstarief. Hernieuwbare energie koppelen met opslag en dit op zijn beurt relateren aan een flexibele sturing (o.a. elektrische voertuigen en warmtepompen), betekent een nieuwe uitdaging voor het net van de toekomst.

In deze cursus zullen we verschillende uitdagende en toekomstige technieken analyseren om vooropgestelde optimalisatie(s) te maximaliseren. Naast een theoretische achtergrond, wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische inzichten via het uitwerken van werkelijke cases en hands-on demo sessies. Bovendien reikt de opleiding technieken aan om de nakende tariefstructuur (d.i. het capaciteitstarief) te tackelen door het slim aansturen van stuurbare assets of het optimaliseren van algoritmes voor het laden en ontladen van een (stationaire) batterij.

Deze cursus beantwoordt volgende vragen:

 • Hoe bekomt men een verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening?
 • Welke impact heeft dit op het verbruik en op de energiefactuur?
 • Waar hou je rekening mee bij het plaatsen van een batterij als energiebuffer bij bedrijven?
 • Hoe kan je met ‘demand response’ vraag en aanbod in evenwicht houden?
 • Hoe vermijd je de lokale uitbreiding van de netcapaciteit?
 • Wat is de aanpak voor het integreren van laadpalen op een bedrijventerrein?

Alle info en inschrijven: https://www.ugain.ugent.be/HESA2022.htm

Programma

Hernieuwbare energie en energieopslag

 • Algemene introductie tot de hernieuwbare energiebronnen (zonne- en windenergie)
 • Overzicht van de nieuwe tariefmethodologie (capaciteitstarief)
 • Beschrijving van de energieopslagsystemen
 • Dimensioneringstechnieken voor hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Case: het dimensioneren een systeem i.f.v. een tariefstructuur

Lesgevers: Fien Vanden Hautte, Jurgen Van Ryckeghem, Hakim Azaioud en Toon Vanhove
Datum: 18 mei 2022

Netintegratie

 • Integratie van hernieuwbare energie en opslag binnen het (laagspannings-) distributienet
 • Case: Dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en netintegratie: do’s en don’ts
 • Hybride opslagsystemen: wat zijn die en hoe pak je die aan?
 • Case: Optimalisatie d.m.v. een hybride opslagsysteem

Lesgevers: Jan Desmet, Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve en Fien Vanden Hautte
Datum: 25 mei 2022

Stuurbare assets

 • Stuurbare assets: Elektrische voertuigen (EVs) binnen de energietransitie
 • Case: Praktische implementatie van elektrische voertuigen op bedrijventerrein
 • Stuurbare assets: Warmtepompen (WP'en) binnen het flexibiliteitsverhaal
 • Case: Warmtepompen als flexibiliteitsmiddel •
 • Home Energy Management Systems – HEMS (incl. praktische case)

Lesgevers: Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve, Brecht Caers, Toon Vanhove en Jurgen Van Ryckeghem
Datum: 1 juni 2022

Alternatieve oplossingen

 • Onderscheid tussen wisselspannings- en gelijkspanningsnetten
 • Alternatieve distributienetten voor …?
 • Aggregatie van hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Structuur, spelers en flexibiliteit binnen de energiemarkt(en)

Lesgevers: Hakim Azaioud, Robbert Claeys en Vasileios Papadopoulos
Datum: 8 juni 2022

Hands-on democases en labosessies

Tot slot worden in kleine groepen labosessies en demo’s gegeven van de opgedane theoretische kennis

Lesgevers: Rémy Cleenwerck, Gianni De Greve, Jurgen Van Ryckeghem, Toon Vanhove, Robbert Claeys, Hakim Azaioud, Vasileios Papadopoulos en Brecht Caers
Datum: 15 of 22 juni 2022 (Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de groep voor deze les eventueel opgesplitst)

Cursusnummer:
HESA2022
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen, Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.