GV-02: IPV-refresher course – Vrijloopkraamhokken voor zeugen

Start op 19.01.2024

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GV-02 Nederlands
Tags: Varken

Beschrijving

De meeste Belgische varkensbedrijven maken momenteel gebruik van klassieke kraamhokken met kraamkooien. Deze systemen zijn ontstaan ter preventie van biggensterfte, voor de veiligheid voor de varkenshouder en ze zijn doorgaans minder arbeidsintensief dan alternatieven. Aangezien er steeds meer aandacht gaat naar dierenwelzijn bij landbouwhuisdieren, staan de klassieke kooisystemen sterk onder druk. Bovendien overweegt de Europese Commissie om nieuwe regels over dierenwelzijn en huisvesting door te voeren waarbij het gebruik van kooisystemen bij landbouwhuisdieren wordt verboden. Er is daarom dringend nood aan informatie naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van alternatieve systemen.

Daarom zal tijdens deze studiedag de problematiek vanuit diverse invalshoeken en door verschillende binnenlandse en buitenlandse sprekers benaderd worden. In de voormiddag zal een overzicht gegeven worden van de verschillende systemen, zullen de resultaten van een Masterproef aangaande het gebruik van vrijloopkraamstallen worden voorgesteld en zullen de resultaten van buitenlands onderzoek besproken worden.

Na de middagpauze zal dieper worden ingegaan op de invloed van de genetica van de zeug, de economische aspecten bij de keuze van een bepaald systeem, en tenslotte zullen varkenshouders en hun adviseurs op een interactieve manier hun praktijkervaringen bespreken.

Programma

Voormiddag:

9.00 – 9.45 Overzicht van de verschillende systemen – Michel Loicq, NoHow

9.45 - 10.30 Evaluatie van gebruikte vrijloopkraamstalsystemen in België: results of Masterthesis – Eva Vandenbossche, Faculteit Diergeneeskunde UGent

10.30-11.00: Koffiepauze

11.00-12.00 Experiences and research findings of loose housing systems for lactating sows - - Alexander Grahofer, VetSuisse Bern, Switzerland

12.00-13.00 Lunchpauze

Namiddag:

13.00-13.30 Genetica en moedereigenschappen voor zeugen in losloopkraamhokken – Chris Dhondt, Nemegheer NV

13.30-14.00 Economische aspecten bij de keuze van losloopkraamstallen voor zeugen – Michel Carbon, Vanpeteghem

14.00-14.30 Koffiepauze

14.30-16.00 Ervaringen met losloopkraamstallen

Sessie 1: Dieter Vanluchene, zeugenhouder + Erik Lauwerysen, Hypor

Sessie 2: Nico Vandendriessche, zeugenhouder + Erik Lauwerysen, Hypor

Opmerkingen

Deze les gaat ook online door. De link naar de livestream en on demand video vindt u in uw dashboard, op de homepage onder 'mijn profiel'.

Cursusnummer:
GV-02
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
19.01.2024
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.