GP-02 bis: De behandeling van slijtageproblemen van het paardengebit (practicum)

Start op 22.03.2023

Diergeneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GP-02 bis Nederlands
Tags: Paard

Beschrijving

Slijtageproblemen ontwikkelen zich heel gemakkelijk in het paardengebit. Dit geeft

aanleiding tot een variatie aan klinische klachten zowel tijdens het kauwproces als bij het

berijden. Het vergt een goede kennis van de anatomie en fysiologie van het gebit, alsook van

de voorhanden zijnde instrumenten om deze problemen efficiënt te kunnen behandelen.

Tijdens deze praktische namiddag wordt de moderne aanpak van een gebitsverzorging bij

het paard overlopen en geoefend op kadavers. In kleine groepjes start men eerst met het in

kaart brengen van alle slijtageproblemen. Na bespreking van een plan van aanpak wordt

aangeleerd hoe men wetenschappelijk verantwoord en op een systematische wijze

correcties kan aanbrengen aan het gebit, gebruik makend van gemotoriseerd materiaal. Ook

het belang van wolfskiezen en hoe men deze eventueel verwijdert wordt overlopen en

geoefend.

Na afloop van deze namiddag bent u in staat om ook de kleinste afwijkingen in de slijtage

van het paardengebit naar waarde in te schatten. U kan een behandelingsplan opmaken op

basis van een grondig mondonderzoek. U hebt de nodige kennis verzameld om

gemotoriseerde vijlen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken bij de correctie

van slijtageproblemen. U kan adviezen formuleren voor de verdere opvolging van patiënten

met slijtageproblemen.

Dit is een herhaling van de opleiding die doorging op 19 oktober 2022.

Opmerkingen

Deze bijscholing richt zich op recent afgestudeerde dierenartsen die zich meer willen

toeleggen op de paardentandheelkunde.

Dit is een herhaling van de opleiding die doorging op 19 oktober 2022.

Cursusnummer:
GP-02 bis
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Diergeneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
22.03.2023
Lesgevers:
Vlaminck Lieven
Leps Alexis
Korsos Szabolcs
Contactpersoon:
acvetmed@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.