From Science to Practice webinar - Spier en bot bij volwassenen met symptomatische hypermobiliteit en osteogenesis imperfecta: van huidige evidentie tot behandelingsmogelijkheden

Start op 16.04.2024

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° WEB_SBH23 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Multidisciplinair , Inwendige aandoeningen , Online aanbod

Beschrijving

Hypermobiel Ehlers-Danlos syndroom (hEDS), gegeneraliseerd hypermobiliteitsspectrumstoornis (G-HSD) en Osteogenesis Imperfecta (OI) zijn drie condities gekenmerkt door verminderde kwaliteit of kwantiteit van het bindweefsel. Hierdoor kunnen onder andere stoornissen optreden van de spier-bot unit, wat kan resulteren in een vicieuze cirkel van beperkingen en het dagelijks functioneren sterk kan beïnvloeden. Tijdens deze webinar zullen deze aandoeningen eerst kort geschetst worden, om vervolgens dieper in te gaan op dit spier-bot luik, waarbij drie zaken zullen worden behandeld bij volwassenen met hEDS, G-HSD en OI: (1) de huidige evidentie over spier- en botparameters; (2) mogelijke determinanten en gevolgen van deze spier- en botstoornissen bij deze populaties; en (3) mogelijke multidisciplinaire behandeling- of management opties om deze vicieuze cirkel te doorbreken, met speciale focus op de kinesitherapeutische aanpak. Deze webinar wordt ingeleid door Prof. Dr. Paul Coucke (UGent), waarna Dr. Marie Coussens (UGent/UZGent) ingaat op de bevindingen van haar doctoraatsonderzoek waarop ze recent promoveerde.

Leerdoelen:

1. U hebt kennis over mogelijke spier- en botproblemen bij volwassenen met hEDS, G-HSD en OI;

2. U hebt kennis over de af te nemen testen bij volwassen met hEDS en G-HSD en kan op basis hiervan een management plan opstellen;

3. U bent in staat mogelijke oorzaken/geassocieerde factoren van bot- en spierzwakte bij volwassenen met hEDS, G-HSD en OI te identificeren en hebt kennis over een aantal evidence-based behandelingsmogelijkheden hiervoor.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, Huisartsen, Arts-specialisten

Opmerkingen

U kan deze webinar dewelke live doorging op 16/04/2024 uitgesteld bekijken via ons leerplatform. U kan hiervoor nog een bestelling plaatsen tot 31/12/2024. Zodra uw inschrijving voltooid is, ontvangt u een e-mail met uw toegangsgegevens. Op het leerplatform kan u de cursus terug vinden door te zoeken op ‘ACREHAB - From Science to Practice webinar - Spier en bot bij volwassenen met symptomatische hypermobiliteit en osteogenesis imperfecta: van huidige evidentie tot behandelingsmogelijkheden'. Zodra u deze e-mail ontvangt, blijven de lesmaterialen op het leerplatform onbeperkt toegankelijk gedurende 14 dagen. Tijdens deze periode kan u het videomateriaal in één keer bekijken of kan u de video pauzeren en terug starten op verschillende momenten en dit zo vaak u wenst.

Na 14 dagen ontvangt u automatisch van ons via e-mail een online formulier waarbij u gevraagd wordt om 5 inhoudelijk vragen te beantwoorden met juist of fout voor het bekomen van PQK-accreditatie. U wordt door ons op de hoogte gebracht van de uitkomst, wanneer u hierbij 3 of meer vragen correct heeft worden de accreditatiepunten automatisch aan uw PQK-portfolio toegevoegd.

We wensen u een leerrijke online navorming toe!

PQK - accreditatie voor kinesitherapeuten: 4 punten toegekend

Cursusnummer:
WEB_SBH23
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
16.04.2024
Lesgevers:
Marie Coussens
Paul Coucke
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.