Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCINEI_Micro-credential Internationale economische instellingen Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste economische instellingen op mondiaal vlak en in Europa. De cursus gaat in op de werking, de taken, de financiering en de internationale rol van economische instellingen.

Inhoud

De cursus begint met een kort historisch overzicht van het ontstaan van de internationale instellingen. Daarna behandeld het college het eigen middelen besluit alsook het ‘ Financieel Meerjaren Kader’ van de EU en het desbetreffende uitgavenbeleid. In dit EU gedeelte wordt er ook stilgestaan bij het nieuwe concepte van de Europese politieke gemeenschap. Daarna wordt er uitgebreid ingegaan over de bevoegdheden en de werking van de Europese Centrale Bank. Vervolgens wordt er ingegaan op de geschiedenis, werking, het beleid alsook de financiering van een aantal Europese economische instellingen, namelijk: de Europese investeringsbank, EBWO, de OESO, de ‘Europese Economische Ruimte’ , de EFTA, de ESA (de Europese Ruimtevaart organisatie), de ‘ Bank for International Settlements’, de Benelux, de Noordse Raad en de Arctische raad, de situering van de groepen van 7 – 8 – 10 en 20 alsook de commonwealth in het kader van de BREXIT. Het Europese gedeelte van deze cursus besluit met de NAVO.

Het tweede deel van de cursus bekijkt de mondiale economische instellingen via de grondstoffenakkoorden en de rol van de gespecialiseerde instellingengen binnen de UNO, Van deze laatste behandelt deze cursus het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, Wereld handels organisatie , de Internationale Arbeidsorganisatie, de postunie, de telecommunicatie unie, de maritieme organisatie, de luchtvaartorganisatie het ICAO, de problematiek van de bescherming van de intellectuele rechten en de opec. In het derde deel van de cursus wordt er een overzicht gegeven van de economische instellingen buiten het Europese continent: bvb de NAFTA, de Shangai agreement enz.

Leerresultaten

1) De werking op bestuurlijk vlak van internationale economische instellingen duiden.

2) Internationale economische instellingen plaatsen in hun historisch belang en ontstaan.

3) Het verband leggen met de actualiteit om zodoende het politiek-economische belang van 1 deze instellingen te begrijpen.

4) De internationale economische instellingen kaderen in het licht van de mondiale alsook 1 Europese actualiteit

5) De kapitaalwaarde -- financien van de behandelde instellingen begrijpen.

6) De voornaamste instellingen op het vlak van financien-economie en handel kennen en deze 1 kunnen plaatsen in het bestuurlijk-politiek systeem.

7) De anderstalige terminologie, die specifiek is voor deze instellingen, gebruiken.

8) Het belang van deze instellingen voor de federale alsook Vlaamse bestuursorganen duiden.

9) Een open en kritische visie hebben over deze instellingen, die toch een belangrijke rol 1 spelen in het bestuur.

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Contacturen: 45u
  • Studietijd: 150u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCINEI_Micro-credential Internationale economische instellingen
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Herman Matthijs
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.