Wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EVDM24 Engels
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

De micro-credential "Evolutie van de mens" is van belang voor levenslang lerenden vanwege zijn brede toepasbaarheid in diverse wetenschappelijke velden zoals biologie, antropologie, en archeologie. De focus op recente literatuur en wetenschappelijke praktijk zorgt ervoor dat professionals up-to-date blijven in hun vakgebied. De interdisciplinaire benadering van de cursus, die anatomie, biogeografie, en culturele evolutie integreert, is cruciaal voor levenslang lerenden die werkzaam zijn op het snijvlak van verschillende wetenschappelijke disciplines. Hierdoor kunnen zij een holistisch begrip ontwikkelen en effectiever samenwerken in complexe werkomgevingen. Specifiek voor professionals in educatie voorziet de cursus in relevante kennis die gebruikt kan worden in onderwijscontexten, waardoor docenten accurate en actuele informatie kunnen delen met hun leerlingen. De verworven inzichten in de evolutie van primaten, inclusief de mens, dragen bij aan een dieper begrip van maatschappelijke structuren en culturele ontwikkelingen. Dit is met name waardevol voor professionals in maatschappelijke en culturele studies, en voor diegenen die werkzaam zijn in musea en wetenschapscommunicatie. Kortom, deze micro-credential voorziet in veelzijdige kennis die direct aansluit bij de behoeften van professionals in diverse wetenschappelijke en educatieve werkvelden.

Voorkennis

  • Geen voorkennis vereist.
  • Kennis van de Engelse taal noodzakelijk.

Leerresultaten

  • Studenten hebben een goed begrip van de evolutieve trends die primaten en de mens typeren.
  • Studenten kunnen anatomische kenmerken die typerend zijn voor primaten en humane evolutie identificeren en plaatsen binnen een evolutieve context.
  • Studenten begrijpen de diversiteit en onderlinge verwantschappen tussen de groepen primaten en hebben een goed overzicht van de fossiele evidentie die het ontstaan van de mens weerspiegelt.
  • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen morfologische, biogeografische en culturele evolutie die latere mensachtigen en de mens kenmerkt.
  • Studenten kunnen de belangrijkste aspecten van menselijke evolutie communiceren naar een breed publiek, zowel binnen een wetenschappelijke als maatschappelijke context.

Inhoud

De cursus start met een korte inleiding, waarbij het ontstaan van de Mammalia kort wordt toegelicht. Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste, typerende kenmerken van de Primates, waaronder de tandmorfologie en enkele algemene adaptaties aan het klimmen. Een summier maar toch breed overzicht wordt gegeven van de biodiversiteit van de Primates (bv. maki's, lori's, spookdiertjes, brulapen, capucijnapen, bavianen, makaken, colobussen, gibbons, oerang oetans, chimpansees, gorilla's) evenals van enkele belangrijke fossiele groepen (bv. Plesiadapiformes, Omomyoidea, Adapoidea, Sivapithecus, Proconsul, ...). Het ontstaan van het bouwplan en de radiaties binnen primaten worden besproken, aan de hand van enkele heersende hypotheses, om zo dan te komen tot de evolutie van de mensachtigen en de mens. Een overzicht wordt gegeven van de huidige stand van zaken aangaande de kennis van fossiele evidentie (van 8 miljoen jaar geleden tot nu), hun typerende kenmerken en hun onderlinge verwantschappen. Genera die behandeld worden zijn Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, Australopithecus, Kenyanthropus, Paranthropus en Homo. Enkele theorieën die de oorsprong van de mens trachten te verklaren worden behandeld (bv. savanne-theorie, wateraaptheorie, theorieën die hypertrofie van hersenen verklaren, ...). Een kort overzicht wordt gegeven van de werktuigen-evolutie binnen Homo, evenals het ontstaan van taal wordt behandeld.

Praktische organisatie

De onderwijsactiviteiten zijn ontworpen met flexibiliteit voor levenslang lerenden die werk en studie combineren. De cursus maakt gebruik van hoorcolleges en een digitale leeromgeving dat zorgt voor toegankelijkheid van lesmateriaal op verschillende tijdstippen en locaties, waardoor de studie geïntegreerd kan worden in het drukke werkleven van deelnemers.

Locatie

Faculteit Wetenschappen, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.

Data

Academiejaar 2024-2025, 2de semester: maandag 10 februari 2025 - vrijdag 16 mei 2025.

De specifieke data zullen nog worden meegedeeld.

Kostprijs

  • €328.5

Meer info & Inschrijven

Via UGent website: Binnenkort beschikbaar.

Cursusnummer:
EVDM24
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Wetenschappen
Taal:
Engels
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Dominique Adriaens
Contactpersoon:
ipvw.ices@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.