(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° ET2022 Nederlands
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Beschrijving

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Deze opleiding geeft de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Programma

1. BASISBEGRIPPEN

Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis van de basisbegrippen van bouwfysica en thermodynamica noodzakelijk. Deze module reikt de nodige basisinformatie aan. Ze is bedoeld voor diegenen die minder vertrouwd zijn met de begrippen die later in de cursus worden uitgediept, of voor wie zijn basiskennis wil opfrissen.

Data: 26 september en 3 oktober 2022

Lesgevers: M. Delghust, M. De Paepe, M. Steeman, P. Standaert en N. Van Den Bossche

2. BOUWFYSICA EN VENTILATIE

Om tot een goede energieprestatie te komen is een performante gebouwschil essentieel. In deze module wordt aandacht besteed aan de bouwkundige maatregelen die de energievraag van het gebouw bepalen. Dit kan bereikt worden door architecturale en bouwkundige technieken zoals de thermische isolatie van bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van beglazingen, het gebruik van performante zonweringen, de luchtdichtheid van het gebouw, … Daarnaast worden ook de werking van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen besproken met hun verschillende componenten die een belangrijke rol spelen in de realisatie van een goede binnenluchtkwaliteit.

Data: 10 en 17 oktober en 7 november 2022

Lesgevers: H. Breesch, F. Decock, M. Delghust, J. Laverge, S. Roels en N. Van Den Bossche

3. TECHNISCHE INSTALLATIES

Om een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat te creëren kunnen verschillende installatietechnieken toegepast worden. De keuze en het ontwerp van de installaties is mede bepalend voor het efficiënt gebruik van elektrische energie en brandstoffen in gebouwen. In deze module komen de verschillende systemen en technologieën aan bod die ingezet kunnen worden voor ruimteverwarming en koeling, de aanmaak van sanitair warm water en de interactie tussen systemen onderling. Hierbij ligt de focus op energie-efficiëntie, het is niet de bedoeling om de dimensionering van installaties in detail te behandelen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan kunstmatige verlichting. Het elektriciteitsverbruik hiervan maakt een belangrijk deel uit van het energieverbruik van gebouwen, zeker in de tertiaire sector. •

Data: 14 en 21 november en 5 december 2022

Lesgevers: J. Beeckman, W. Boydens, M. Delghust, M. De Paepe en I. Verhaert

4. GEAVANCEERDE CONCEPTEN EN METHODEN

Het ontwerpen en realiseren van een energetisch performant gebouw gebeurt via een proces van optimalisatie binnen de randvoorwaarden die aan het ontwerp worden opgelegd. Deze module gaat in eerste instantie in op innovatieve bouwconcepten die een geïntegreerde oplossing bieden en hun integratie in het gebouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prestatie-evaluatie van concepten door gebouwsimulatie en monitoring. Tenslotte wordt ook de stap gemaakt naar een geïntegreerde aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de ingebedde energie en met circulaire aspecten.

Data: 12 en 19 december 2022

Lesgevers: W. Boydens, F. Decock, M. Delghust, , P. D’Herdt, M. Steeman, B. Wauman en M. Zuliani

Cursusnummer:
ET2022
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen, Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.