Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 1 Nederlands

De permanente vorming douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisatieopleiding.

Beschrijving

De permanente vorming douane en accijnzen wordt in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik).

De permanente opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. Minimumvereiste voor deelname aan het algemene programma is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Programma

In een eerste fase wordt een algemeen programma georganiseerd.

Deelnemers die met succes het algemene programma afronden kunnen inschrijven in het specialisatieprogramma dat opgebouwd is uit verschillende modules. Deelnemers die zowel het algemene programma als alle specialisatiemodules hebben doorlopen, kunnen opteren om een eindverhandeling te schrijven.

Bij het uitwerken van het geheel van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency Framework.

De permanente vorming douane en accijnzen neemt deel aan het pilootproject van de Europese Commissie, dat ertoe strekt academische programma's te erkennen in het domein van douanerechten.

Opmerkingen

  • De vereiste erkenningen worden aangevraagd bij de bevoegde instanties (OVB, IAB, IBJ en IGO).
  • De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof (48 uren) en opleidingscheques.
  • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het PC. 226 is van toepassing.
  • ​Het is vereist dat deelnemers effectief aanwezig zijn. Vervanging door een collega is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Cursusnummer:
1
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
19.02.2024
Locatie

Universiteit Antwerpen

Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.