De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen

Start op 30.09.2021

Economie, business en Management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22Vanhee2109 Nederlands
Tags: Alles , Accountancy - non-profitsector

Beschrijving

Beoordeling en opvolging van de financiële gezondheid van vzw's en stichtingen

Vzw's en stichtingen worden in eerste instantie opgericht om bepaald maatschappelijke doelstellingen na te streven. Winst maken mag bij vzw's en stichtingen geen doel op zich zijn. Maar koken kost geld. Hoe goed een vzw of stichting haar maatschappelijke doelstellingen ook bereikt, haar uiteindelijk leefbaarheid (continuïteit) zal bepaald worden door haar financiën.

Tijdens deze opleiding worden aan de deelnemers een aantal technieken en een uitgebreide set van paramaters en ratio’s aangereikt die hen in staat moeten stellen de algemene financiële toestand van hun instelling beter te kunnen inschatten zowel op korte als lange termijn.

Vooreerst zullen enkele klassieke technieken (bv. kasstroomanalyse, horizontale analyse, verticale analyse), parameters (bv. cashflow, EBITDA, nettobedrijfskapitaal, autofinancieringsmarge, …) en ratio’s (liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’, …) worden besproken zoals deze ook gekend zijn in de vennootschapswereld. De beoordeling van de financiële toestand van een vzw of stichting verschilt echter in bepaalde opzichten fundamenteel van vennootschappen. Daarom worden er bij de bespreking van deze technieken, waar nodig, kanttekeningen gemaakt omtrent hun toepasbaarheid/interpretatie in de context van vzw's en stichtingen.

Daarnaast besteedt de opleiding ook aandacht aan een aantal parameters en ratio’s die specifiek zijn voor vzw's en stichtingen (bv. subsidieafhankelijkheid) en wordt ingegaan op het thema reservevorming.

Tijdens de opleiding wordt de nodige tijd voorzien om de deelnemers toe te laten deze technieken, knipperlichten en ratio’s toe te passen en te interpreteren voor hun eigen organisatie.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van verenigingen en stichtingen betrokken bij het algemeen beleid van de vzw of stichting. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot medewerkers van toezichthoudende en subsidiërende overheden die de financiële toestand van vzw's en stichtingen monitoren. Om deze opleiding te volgens is een basiskennis van het boekhouden en de jaarrekening vereist.

Programma

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie een jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van een (hun) vzw of stichting mee te brengen zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan tijdens de opleiding reeds de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

De deelnamekost bedraagt € 260,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, en Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als senior wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6), auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Cursusnummer:
EB22Vanhee2109
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en Management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
30.09.2021
Lesgevers:
Christophe Vanhee
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.