Micro-credential Collectief en politiek werken in het sociaal werk

Start op 01.10.2024

Sociale wetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands
Tags: politiek werken, sociaal werk, politisering, beleidswerk

De politieke rol van sociaal werkers in de schijnwerpers

Beschrijving

Deze micro-credential biedt conceptuele duidelijkheid en actuele casussen over de betekenis van uitdagingen omtrent politiek werken. De eerste module van deze micro-credential is een opleidingsonderdeel ‘collectieve benaderingen in het sociaal werk’ waar focus ligt op de historische wortels van collectief werken door sociaal werkers en actuele en recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. We werken hierbij over diverse sectoren heen en hebben aandacht voor onder meer jeugdwerk, sociaal-artistieke praktijken en het opbouwwerk. In de tweede module gaan we in op beleidspraktijk. Hier komen theoretische uitgangspunten aan bod over de sociale rechtvaardigheid en de publieke sfeer. Deze module gaat ook in op actuele wetenschappelijke inzichten over strategische keuzes die middenveld en sociaalwerkorganisaties nemen in hun strategie over hoe beleid kan benaderd en beïnvloed worden. In een derde module gaan we in de praktijk en gaan we in discussie over een handelingskader.

Doelgroep`

We richten ons met deze micro-credential tot sociaal werkers (diploma en/of professionele tewerkstelling) die zich willen bijscholen op vlak van collectief en politiek werken binnen de sector. De korte opleiding bestaat uit bachelor-, schakel- en mastervakken aan zowel de hogeschool als de universiteit. Hiermee biedt het pakket ongetwijfeld de nodige variatie en uitdaging op vlak van praktische vaardigheden en denkniveaus.

Programma

Deze micro-credential vorming bestaat uit drie vakken, waarvan één in het eerste semester en twee in het tweede semester plaatsvinden. De vakken Collectieve benaderingen in het sociaal werk en Beleidspraktijk in de welvaartstaat worden gegeven in de Master Sociaal Werk van de Univeristeit Antwerpen. Deze vakken gaan door op de stadscampus. Het vak Politiserend Werken wordt gegeven in de bacheloropleiding sociaal werk van de Karel De Grote Hogeschool.

Collectieve benaderingen in het sociaal werk

• Vak uit het schakelprogramma Sociaal Werk
• 6 STP
• SEM 2
• Gegeven op woensdagen, 8u30-11u30 op de stadscampus van UAntwerpen
• Wekelijkse hoorcolleges op de campus: aanwezigheid aangeraden (zeker gastcolleges mogelijk interessant om op campus bij te wonen)

Beleidspraktijk in de welvaartsstaat

• Vak uit de master Sociaal Werk
• 6 STP
• SEM 1
• Gegeven op dinsdagen, 10u30-12u30
• Wekelijkse hoor- en studiecolleges, maar zelfstudie/afstandsonderwijs mogelijk (kennisclips, teksten en ander materiaal beschikbaar). Verdiepingscolleges en gastcolleges zijn mogelijk interessant om op campus bij te wonen.

Politiserend werken

• Vak uit de bacheloropleiding Sociaal Werk
• 3 of 5 STP
• SEM 1
• Wekelijkse hoor -en studiecolleges op de campus: aanwezigheid aangeraden.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
Peter Raeymaekers
Locatie

UAntwerpen, Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.